czwartek, 10 stycznia 2013

Św. Augustyn

"Kochajmy Pana Boga naszego, kochajmy jego Kościół: Boga jako ojca, Kościół jako matką; Boga jako Pana, Kościół jako jego sługę, bo dziećmi jesteśmy jego sługi. Małżeństwo to związane jest wielką miłością; nie można w nim obrazić jednej strony, zyskując wzglądy u drugiej. Cóż ci pomoże nieobrażony ojciec, jeśli szuka on na tobie pomsty za obrażoną matkę? A więc ukochani, uważajcie wszyscy jednomyślnie Boga za Ojca, a Kościół za matkę".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: