wtorek, 30 września 2014

Bł. Jakub Alberione


"Aniele Stróżu mój, wierny i potężny, jesteś jednym z aniołów, którzy w niebie pod przewodnictwem świętego Michała pokonali szatana i jego zwolenników. Walka rozpoczęta kiedyś w niebie, toczy się dalej na ziemi: książę zła ze swymi sługami i nieprzyjaciółmi Jezusa Chrystusa chyha na dusze ludzkie. Wstawiaj się do Niepokalanej Królowej Apostołów za Kościół, państwo Boże, walczące przeciwko państwu szatana".


Tekst opublikowany w: "Powierz się opiece aniołów. Nowenna do Anioła Stróża", Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich, 2014r., str. 7.

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 29 września 2014

Modlitwa do św. Michała Archanioła


"Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.".

niedziela, 28 września 2014

Św. Franciszek Salezy


"Wejdź w stosunek poufały z aniołami. Spoglądaj często myślą na tych niewidzialnych towarzyszy swego życia, a zwłaszcza czcij i kochaj anioła diecezji, w której przebywasz, aniołów osób, z którymi żyjesz razem, a najbardziej własnego Anioła Stróża. Módl się do nich często, wysławiaj ich, wzywaj ich pomocy we wszystkich swoich sprawach - czy duchowych, czy doczesnych - ażeby cię wspierali swym współdziałaniem".

Tekst opublikowany w: "Powierz się opiece aniołów. Nowenna do Anioła Stróża", Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich, 2014r., str. 4.

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 27 września 2014

Św. Jan Damasceński


"Skuteczni i gorliwi w wypełnianiu woli Bożej (aniołowie) są tak szybcy, że znajdują się natychmiast tam, gdzie wola Boża ich przeznaczyła; niektórzy opiekują się różnymi częściami ziemi, stoją na czele narodów i krajów według rozkazu najwyższego Stwórcy, zajmują się naszymi domami i przynoszą nam pomoc. Nawet jeśli z woli i rozkazu Bożego postawieni zostali nad nami, znajdują się zawsze wokół Boga".

Tekst opublikowany w: "Powierz się opiece aniołów. Nowenna do Anioła Stróża", Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich, 2014r., str. 3.

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 26 września 2014

Św. O. Pio


"O, jakże pocieszająca jest wiedza, iż zawsze jesteśmy pod strażą ducha niebieskiego, który nas nie opuszcza nawet wtedy (o, dziwna rzecz!), kiedy popełniamy czyn, który nie podoba się Bogu, Miej dobre przyzwyczajenie, żeby zawsze myśleć o nim. O tym, że jest obecny obok nas duch niebieski, który od kolebki aż do grobu nas nie opuszcza nawet na chwilę; który nas prowadzi; który nas osłania jak najlepszy przyjaciel, jak brat, który winien nas zawsze pocieszać, szczególnie w godzinach dla nas najsmutniejszych".

Tekst opublikowany w: "Powierz się opiece aniołów. Nowenna do Anioła Stróża", Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich, 2014r., str. 10.

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 25 września 2014

Św. Edyta Stein


"U świętych mężczyzn spostrzegamy kobiecą delikatność i dobroć oraz prawdziwie macierzyńską troskę o powierzone im dusze. Natomiast święte kobiety odznaczają się męską śmiałością, sprawnością i zdecydowaniem".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 24 września 2014

Św. Maksymilian Maria Kolbe

"Kto modli się mało, otrzymuje mało, kto modli się dużo, otrzymuje dużo; kto modli się bardzo, dużo ten staje się świętym".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 23 września 2014

Św. O. Pio

"Prześladowania ze strony ludzi tego świata i tych wszystkich, którzy nie żyją duchem Jezusa Chrystusa, niech cię nie powstrzymują od kroczenia tą drogą, którą szli święci".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 21 września 2014

Św. Josemaria Escriva


"Nauczmy się odkrywać cnoty u osób, które nas otaczają. Nie skupiajmy się zbytnio na ich wadach, czyniąc to jedynie wtedy, kiedy to będzie konieczne, aby im pomoc przez upomnienie braterskie".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 19 września 2014

Słowa Matki Bożej w La Salette


"Jeżeli mój lud nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić ramię Mojego Syna. Jest ono tak mocne i tak ciężkie, że nie zdołam go dłużej powstrzymywać. 

Od jak dawna już cierpię za was. Chcąc, by Mój Syn was nie opuścił, jestem zmuszona ustawicznie Go o to prosić, a wy sobie nic z tego nie robicie. 

Choćbyście nie wiem jak się modlili i nie wiem co czynili, nigdy nie zdołacie wynagrodzić trudu, którego się dla was podjęłam".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 12 września 2014

Św. Jan Złotousty


"Pan straszliwą karę zapowiada tym, którzy zarażają innych swoją przewrotnością, a wielka nagrodę obiecuje za troskę i staranie poniesione względem małych".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 11 września 2014

Św. Jan Bosko


"Baczcie, by wam nikt nie mógł zarzucić, że działacie w gniewie. Niełatwo zachować spokój w karaniu, a przecież jest on konieczny, aby się nie wydawało, że działamy dla podkreślenia naszej władzy albo dania upustu gniewowi".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 10 września 2014

Św. Augustyn

"Nie można być prawdziwie dobrym, jeśli się nim nie jest nim w głębi duszy".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 9 września 2014

Św. Jan od Krzyża

"Są dusze tarzające się w błocie, jak brudne stworzenia, lecz są inne, jak ptaki wzlatujące w jasne przestworza i w nich się oczyszczające".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 8 września 2014

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort


"Zdrowaś Maryjo odmawiane dobrze, czyli uważnie, z nabożeństwem i pokorą, jest według świadectwa świętych nieprzyjacielem szatana, którego zmusza do ucieczki; jest młotem, który go miażdży; jest uświęceniem duszy; radością aniołów, śpiewem wybranych, pieśnią Nowego Testamentu; rozkoszą Maryi i chwałą Trójcy Przenajświętszej. Zdrowaś, Maryjo jest rosą niebieską, co sprawia, że dusza staje się płodna; jest czystym i pełnym miłości pocałunkiem, jaki składamy Maryi; jest czerwoną różą, którą Jej ofiarujemy, kosztowną perłą, którą Jej składamy w ofierze; jest czarą ambrozji i boskiego nektaru, który Jej dajemy. Wszystkie te porównania pochodzą z ust świętych".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 7 września 2014

Św. Jan Paweł II


"Chrystus obecny w Eucharystii uczy nas, czym jest prawdziwa wolność i jak z niej korzystać. Człowiek dzisiaj potrzebuje wielkiego powrotu do Eucharystii. Tylko ona bowiem może mu objawić pełnię nieskończonej miłości Boga i odpowiedzieć na jego pragnienie miłości. Tylko ona może ukierunkować jego dążenia do wolności, ukazując nowy wymiar ludzkiej egzystencji. Kiedy bowiem odkrywamy, że jesteśmy powołani do dobrowolnego złożenia siebie w darze Bogu i bliźniemu, wówczas naszą wolność przenika blask prawdy i oświetla miłość".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 6 września 2014

Słowa Matki Bożej

"Spójrz, moja córko, na moje Serce ukoronowane cierniami, które niewdzięczni ludzie bez ustanku wbijają w Nie przez swoje bluźnierstwa i brak wdzięczności. Przynajmniej ty staraj się Mnie pocieszyć. W godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawia spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 5 września 2014

Słowa Pana Jezusa

"Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i wzbogacić ludzi swymi Bożymi skarbami. "w nim znajdą wszystko czegokolwiek będzie im potrzeba dla ratowania swych dusz z przepaści zguby"".

czwartek, 4 września 2014

Św. Alfons Liguori


"Ktoś powie, że nie przyjmuje Komunii świętej ponieważ jestem oziębły w miłości. A dlaczego chcesz oddalić się od ognia, skoro jesteś oziębły. Im bardziej ktoś jest chory, tym bardziej potrzebuje lekarza".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 3 września 2014

Św. Ojciec Pio

"Nigdy nie ma za wiele czasu, aby przygotować się do Komunii świętej".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 2 września 2014

Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (Mariam Bauoardy)

"W piekle znaleźć można wszelkie cnoty, z wyjątkiem pokory. W niebie znaleźć można wszelkie wady, z wyjątkiem pychy. Oznacza to, że Bóg wszystko wybacza duszy pokornej, ale za nic uważa największą cnotę pozbawioną pokory".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 1 września 2014

Św. Jan Paweł II"Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby stworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu. We wszystkich szkołach niech panuje duch koleżeństwa i wzajemnego szacunku, co było i jest charakterystyczne dla szkoły polskiej. Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych tak bardzo potrzebnych naszemu Narodowi. Trzeba, aby ten klimat przyczynił się do tego, by dzieci i młodzież mogły otwarcie przyznawać się do swoich przekonań religijnych i zgodnie z nimi postępować. Starajmy się rozwijać i pogłębiać w sercach dzieci i młodzieży uczucia patriotyczne i więź z Ojczyzną. Wyczulać na dobro wspólne Narodu i uczyć ich odpowiedzialności za przyszłość. Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości Narodu. Nie można bowiem służyć dobrze Narodowi, nie znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny kraj".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: