niedziela, 31 stycznia 2010

Św. Jan Bosko

Ostatnie polecenie skierowane tuż przed śmiercią do współbraci nie mogło dotyczyć niczego innego, jak tylko tego, co stanowiło sens i posłanie jego życia: "Waszej trosce polecam wszystkie dzieła, jakie Bóg zechciał mi powierzyć (...); jednakże w sposób szczególny polecam wam troskę o młodzież biedną i opuszczoną, która zawsze stanowiła najdroższą cząstkę mego serca na ziemi (...)".

Św. Jan Bosko odszedł do wieczności w wieku 73 lat, ostatniego dnia stycznia 1888 roku. W 1929 roku, po zakończeniu procesu beatyfikacyjnego, został wyniesiony do czci ołtarzy, a pięć lat później Pius XI ogłosił go świętym. Jest patronem młodzieży.

sobota, 30 stycznia 2010

Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (bł. Mariam Baouardy, Mała Arabka) karmelitanka bosa, urodziła się w 1848 r. w Abellin, w Palestynie, zmarła w opinii świętości w 1878 r. Beatyfikacji dokonał Jan Paweł II w roku 1984. Odznaczała się szczególnym nabożeństwem do Ducha Świętego, obdarzona była łaską stygmatów i wysokiego stopnia modlitwy mistycznej, odbierała nadzwyczajne łaski i światła. Pewnego razu rzekł do niej Zbawiciel: "Jeśli chcesz Mnie znaleźć, poznać i pójść za Mną, wezwij Ducha Świętego, który oświecał moich uczniów i który oświeca wszystkie narody wzywające Go w modlitwie. Zaprawdę, powiadam wam: ktokolwiek zawezwie Ducha Świętego, szukać Mnie będzie, odnajdzie Mnie i przyjdzie do Mnie przez Niego. Delikatne jak kwiat polny będzie jego sumienie, a jeśli to będzie ojciec lub matka rodziny, w rodzinie ich zapanuje pokój, w sercach ich będzie pokój w tym i przyszłym życiu. Gorąco pragnę, byś oznajmiła, że wszyscy kapłani, którzy raz na miesiąc odprawią Mszę św. o Duchu Świętym, uczczą Go tym, a ktokolwiek uczci Go i wysłucha Mszy św. ku Jego czci, będzie uczczony przez Ducha Świętego, a pokój zapanuje w jego duszy i nie umrze w ciemnościach.Wszyscy szukają nowości, nawet w nabożeństwach, a zaniedbują tak ważne nabożeństwo do Ducha Świętego. Dlatego są w błędzie i rozterce, nie mają pokoju i światła. Nie wzywa się Ducha Świętego tak, jak powinien być wzywany".


Duchu Święty, natchnij mnie,
Miłości Boża, pochłoń mnie,
na właściwą drogę zaprowadź mnie.
Maryjo, Matko, spójrz na mnie,
z Jezusem błogosław mi.
Od wszelkiego złego,
od wszelkiego złudzenia,
od wszelkiego niebezpieczeństwa
zachowaj mnie.
Amen.

Wezwań tych nauczył Duch Święty swoją służebnicę s. Marię od Jezusa Ukrzyżowanego.

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.katolik.pl/index1.php?st=rozne&id=587&rodzaj=modlitwy
Fot.: M. Trojnar (Betlejem, styczeń 2010r.)

piątek, 29 stycznia 2010

Św. Augustyn

"Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga. "

"Pokora i wstyd po uczynionym grzechu daleko są milsze Bogu, niż pycha po spełnieniu dobrego uczynku. "

"Nie chodź na rynek, wejdź w siebie, we wnętrzu człowieka mieszka prawda. "

"Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą."



Teksty pochodzą ze strony:

czwartek, 28 stycznia 2010

Św. Tomasz z Akwinu

Hymn eucharystyczny napisany przez św. Tomasza z Akwinu (Adoro Te) (trzy pierwsze zwrotki). Do polskiej wersji pieśni w 1953 r. ks. A Poradowski dopisał zwrotki 4.-7. Melodia gregoriańska.

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej, Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej. Tobie dziś w ofierze serce daję swe, O, utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe.

2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak, Kto się im poddaje, temu wiary brak, Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, Że w postaci Chleba utaiłeś się.

3. Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas, Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz, Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram.

4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran, Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan, Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską Swą, Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.

5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas, Chlebie Żywy, życiem swym darzący nas. Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał, Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.

6. Ty, co jak pelikan, Krwią swą karmisz lud, Przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud. Oczyść mnie Krwią swoją, która wszystkich nas Jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.

7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię, Niech pragnienie serca kiedyś spełni się, Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł, Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.

Tekst pochodzi ze strony:
http://dziedzictwo.ekai.pl/text.show?id=3635
Fotografia pochodzi ze strony:
http://sanctus.pl/index.php?grupa=2&podgrupa=109&doc=59

środa, 27 stycznia 2010

Bł. Ks. Jakub Alberione

Kto będzie miał nabożeństwo do Maryi Królowej Apostołów, otrzyma niezliczone łaski, aby mógł godnie odpowiedzieć na swe osobiste powołanie, szerzyć nabożeństwo do Maryi, zdobywać i formować nowe powołania. Dopiero na sądzie Bożym poznamy, jak wielką łaską dla nas był fakt, że mogliśmy poznać, praktykować i szerzyć nabożeństwo do Maryi Królowej Apostołów.

poniedziałek, 25 stycznia 2010

Słowa Pana Jezusa

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie (Mt 10, 28-33).


Fotografia pochodzi ze strony: http://www.luxdei.pl/Kontemplacje.html

niedziela, 24 stycznia 2010

Św. Paweł Apostoł



Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!
(l Kor 9,16)



Fotografia pochodzi ze strony:
http://brewiarz.pl/i_10/2501/index.php3

sobota, 23 stycznia 2010

Św. Małgorzata Maria Alacoque

Najświętsze Serce mieści w sobie niewyczerpane bogactwa błogosławieństw i łask. Nie wiem, czy jest jakieś inne nabożeństwo, które mogłoby w krótszym czasie doprowadzić duszę do szczytu doskonałości i dać jej zaznać prawdziwych rozkoszy, jakie znajduje się w służbie Jezusa Chrystusa. Tak, mówię to z całą pewnością, że gdyby ludzie wiedzieli jak to nabożeństwo jest miłe Jezusowi Chrystusowi - nie byłoby chrześcijanina, który by go nie praktykował, jakkolwiek słaba byłaby jego miłość.

Tekst pochodzi ze strony:
Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 22 stycznia 2010

Św. Rita

Skuteczna modlitwa w sprawach trudnych i beznadziejnych

O potężna i sławna Święta Rito, oto u twoich stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy, zwraca się do ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana.

Ponieważ jestem niegodny z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego wyczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędowniczkę, więc ciebie wybieram sobie, Święta Rito, ponieważ ty właśnie jesteś niezrównaną Świętą od spraw trudnych i beznadziejnych.

O droga Święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę (tutaj wyrazić łaskę, o którą się prosi)

Nie pozwól mi odejść od ciebie nie będąc wysłuchanym. Jeżeli jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski, o którą proszę, pomóż mi usunąć tę przeszkodę: poprzyj moją prośbę swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu Oblubieńcowi, łącząc ją z twoją prośbą. W ten sposób moja prośba zostanie przedstawiona przez ciebie, wierną oblubienicę spośród najwierniejszych. Ty odczuwałaś boleść Jego męki, jak mógłby on odrzucić twą prośbę i nie wysłuchać jej?

Cała moja nadzieja jest więc w tobie i za twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich życzeń. O droga Święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzuconą. Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się, aby wszyscy poznali dobroć twego serca i wielką potęgę twego wstawiennictwa.

O Najsłodsze Serce Jezusa, które zawsze okazywało się tak bardzo czułe na najmniejszą nędzę ludzkości, daj się wzruszyć moimi potrzebami i nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wyświadczyć mi łaskę, która tak leży mi na sercu i o którą prosi Cię dla mnie i ze mną Twoja wieczna oblubienica, Święta Rita.

O tak, za wierność, jaką Święta Rita zawsze okazywała łasce Bożej, za wszystkie zalety, którymi uhonorowałeś jej duszę, za wszystko co wycierpiała w swym życiu jako żona, matka i w ten sposób uczestniczyła w Twej bolesnej męce i wreszcie z tytułu nieograniczonej możliwości wstawiania się, przez co chciałeś wynagrodzić jej wierność, udziel mi Twej łaski, która jest mi tak bardzo potrzebna.

A Ty, Maryjo Dziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska, która przechowujesz skarby Boże i rozdzielasz wszelkie łaski, poprzyj Twoim potężnym wstawiennictwem modły Twej wielkiej czcicielki Świętej Rity, aby łaska o którą proszę Boga, została mi udzielona.

Amen.


Tekst pochodzi ze strony: http://swietarita.pl/?p=10
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-22.php3

czwartek, 21 stycznia 2010

Sł. Boży Jan Paweł II

"Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz."


Homilia wygłoszona w Zakopanem 6 czerwca 1997 r. (fragment)

Tekst pochodzi ze strony: http://blog.wiara.pl/moria/
Fotografia: Internet

środa, 20 stycznia 2010

Bł. Ks. Michał Sopoćko


"Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność."


bł. Michał Sopoćko († 1975)


Tekst pochodzi ze strony: http://blog.wiara.pl/moria/

wtorek, 19 stycznia 2010

Św. Józef Sebastian Pelczar

Z początku nie było w duszy bardzo jasno i pogodnie, bo nauka, a szczególnie historia miała dla mnie wielki urok i ciągnęła mnie na inne pole pracy. Ale wnet zro­zu­mia­łem, jak wielkim jest zaszczytem i niewymownym szczęściem być kapłanem; i już wtenczas zapisałem w swoim pamiętniku: Ideały ziemskie blednieją. Ideał życia widzę w poświęceniu się, a ideał poświęcenia w kapłaństwie.




Św. Józef Sebastian Pelczar




Tekst pochodzi ze strony:
http://www.sercanki.opoka.net.pl/pelczar.html
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.sercanki.opoka.net.pl/pelczar.html

poniedziałek, 18 stycznia 2010

Św. Ignacy Loyola



"Człowiek ma się posługiwać stworzeniami w całej tej mierze, w jakiej pomagają mu w osiągnięciu jego celu; zaś w tej mierze ma się ich pozbywać, w jakiej są przeszkodą do tegoż celu."
św. Ignacy Loyola




Grafika pochodzi ze strony: http://www.jezuici.pl/~kmadel/inigo/10.htm

niedziela, 17 stycznia 2010

Św. Ignacy Loyola



"...bo tenże sam Duch i Pan nasz, który dał dziesięcioro przykazań, kieruje i rządzi świętą Matką naszą Kościołem."

św. Ignacy Loyola



Tekst pochodzi ze strony:
http://www.jezuici.pl/~kmadel/inigo/index.htm

Grafika pochodzi ze strony:
http://www.jezuici.pl/~kmadel/inigo/13.htm