czwartek, 30 czerwca 2011

Św. Josemaria Escriva de Balaguer

"Małżonkowie chrześcijańscy winni być świadomi, że są powołani do uświęcenia się, uświęcając otoczenie, że są powołani na apostołów i że ich pierwszym terenem apostolskim jest dom rodzinny. Powinni zrozumieć nadprzyrodzone zadanie, które wiąże się z założeniem rodziny, wychowaniem dzieci, oddziaływaniem chrześcijańskim na społeczeństwo. Od świadomości tej własnej misji zależy w dużej mierze dorobek i powodzenie ich życia, ich szczęście.

Niech jednak nie zapominają, że sekret szczęścia małżeńskiego zawiera się w tym, co powszechne, nie zaś w marzeniach. Polega na znalezieniu ukrytej radości, którą daje powrót do domu, na serdecznym podejściu do dzieci, na pracy codziennej, w której uczestniczy cała rodzina, na dobrym humorze w obliczu trudności, którym należy stawić czoło w duchu sportowej walki, polega również też na wykorzystaniu wszystkich udoskonaleń dostarczanych nam przez cywilizację, aby dom uczynić przyjemnym, życie prostszym, a wychowanie skuteczniejszym.

Mówię stale do tych, którzy zostali powołani przez Pana Boga do uformowania ogniska rodzinnego, aby kochali się zawsze, aby kochali się miłością pełną nadziei, taką jaką się darzyli, kiedy byli narzeczonymi. Marne pojęcie ma o małżeństwie — które jest sakramentem, ideałem i powołaniem — ten, kto myśli, że miłość się kończy, gdy zaczynają się smutki i przeciwności, które życie zawsze niesie ze sobą. Wtedy właśnie miłość utwierdza się. Nawał cierpień i przeciwności nie jest zdolny zniweczyć prawdziwej miłości. Wspólnie, ze wspaniałomyślnością poniesiona ofiara łączy małżonków jeszcze bardziej. Tak jak mówi Pismo Św.: aques multae — liczne trudności fizyczne i moralne — non potuerunt extinguere caritatem (Pnp 8, 7) nie zdołają zgasić uczucia.

("Rozmowy z prałatem Escriva". Kobieta w życiu świata i Kościoła, Punkt 91)

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 29 czerwca 2011

Św. Piotr Apostoł

"Przepasawszy biodra waszego umysłu, [bądźcie] trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. [Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi według uczynków każdego, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostali wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy".

(Pierwszy List św. Piotra, 1, 13-19)


wtorek, 28 czerwca 2011

Św. Ludwik Maria Grigion de Montfort

"Czegóż nie uczyni szatan przeciw nam, widząc nas gotowymi odmawiać Różaniec dla zwyciężenia jego pokus?

Powiększa nasze lenistwo i naszą naturalną niedbałość wpierw zanim zaczniemy się modlić; zwiększa naszą nudę, nasze roztargnienia, nasze zmęczenie podczas modlitwy; jednym słowem napada na nas we wszelki sposób, aby móc potem, kiedy po wielu wysiłkach i roztargnieniach skończymy odmawiać go, śmiać się z nas, mówiąc nam: "nie odmówiłeś ani jednego Zdrowaś, które by miało znaczenie: koronka, Różaniec, który zmówiłeś nie mają żadnej wartości byłbyś zrobił lepiej, gdybyś poszedł pracować, załatwiać swoje interesy, tracisz swój czas na odmawianie tylu modlitw ustami bez uwagi; byłoby lepiej, gdybyś poświęcił pół godziny na rozmyślanie lub na dobrą lekturę,. jutro, kiedy będziesz mniej sennym, będziesz modlił się z większą uwagą.., odłóż, odłóż na jutro resztę twego Różańca".

W ten sposób diabeł w swojej przebiegłości zdoła często sprawić, że zostawia się cały Różaniec lub jego część, albo pod najpiękniejszymi pretekstami sprawia, że odkłada się jego odmawianie.

Nie słuchaj go, drogi współbracie od Różańca i nie zniechęcaj się, choćby podczas całego Różańca twoja wyobraźnia była niczym innym, jak ciągłym przesuwaniem się najprzeróżniejszych myśli, które ty starałeś się oddalić najlepiej jak tylko mogłeś, zaledwie jak tylko spostrzegłeś się: twój Różaniec jest tym lepszy im bardziej zasługujący, tym bardziej zasługujący im bardziej pracowity, tym bardziej wypracowany im naturalniej mniej jest przyjemny dla duszy i bardziej utrudniony przez nudne muszki i mrówki, które latając tu i tam, mimo twojej woli, w wyobraźni, nie zostawiają duszy czasu na zasmakowanie tego, co mówi i rozkoszowanie się pokojem.

Choćbyś miał walczyć z roztargnieniami przez cały Różaniec, walcz odważnie, z bronią w ręku, to znaczy kontynuując odmawianie, chociaż bez smaku i pociech zmysłowych.

To straszna walka, lecz jak bardzo zbawienna dla duszy wiernej!".

Tekst pochodzi ze strony:
http://maryjni.pl/przedziwny-sekret-rozanca-swietego,297

Fotografia pochodzi ze strony:
http://frassati.org.pl/news/49/51/

poniedziałek, 27 czerwca 2011

Św. Franciszek Salezy

"Podejrzana jest taka inspiracja, która prowadzi nas do pozostawienia dobra pewnego i już istniejącego, i poszukiwania lepszego, ale niepewnego i dalekiego".Tekst pochodzi ze strony:
http://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1866-dobro?showall=1

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.deon.pl/religia/swiety-patron-dnia/art,87,sw-franciszek-salezy-patron-dziennikarzy.html

niedziela, 26 czerwca 2011

Sw. Maksymilian Maria Kolbe

"Prostą a wzniosłą zarazem modlitwą, którą sama Niepokalana objawiając się w Lourdes wskazała - to różaniec św. Niechże on stanie się mieczem każdego Rycerza i Rycerki Niepokalanej, jak Jej medalik jest zabijającą zło kulką".

Tekst pochodzi ze strony:
http://maryjni.pl/sw-maksymilian-mowi-o-rozancu,221

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.sk.edu.pl/patron/patron.html

sobota, 25 czerwca 2011

Słowa Matki Bożej


"Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata...".
 
Tekst pochodzi ze strony:
http://www.sw.tereska.pl/start.php?d=m_modlitwa_za_grzesznikow_fatima

Fotografia pochodzi ze strony:
http://lso.diecezja.elk.pl/sanktuarium_mbf_w_elku.html

piątek, 24 czerwca 2011

Św. Jan Chrzciciel

"Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: "Abrahama mamy za ojca", bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym".

(Ewangelia wg św. Mateusza, 3, 7-12)

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.nonpossumus.pl/ps/Mt/3.php

Fotografia pochodzi ze strony:
http://pmk-muenchen.de/index.php?article_id=1271&clang=0

czwartek, 23 czerwca 2011

Słowa Pana Jezusa


"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim".
(Ewangelia wg Św. Jana 6, 53-56)

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.nonpossumus.pl/ps/J/6.php

Fotografia pochodzi ze strony:
http://mateusz.olsztyn.pl/aktualnosci/sakrament-eucharystii/

środa, 22 czerwca 2011

Św. Tomasz More

"Każdy, kto nie ma innego wyboru jak zanegować Boga albo stawić czoła cierpieniu, może być pewny, że to sam Bóg postawił go w tej delikatnej sytuacji".

"Jeżeli uciekniemy, w sytuacji, gdy jesteśmy świadomi, iż dla zbawienia naszej duszy, albo zbawienia tych, którzy zostali nam powierzeni, Bóg nakazuje nam pozostać na miejscu, dając nam swoją pomoc, popełniamy głupstwo. Nawet, gdy czynimy to dla ratowania własnego życia. Tak, właśnie dlatego, ponieważ czynimy to dla ratowania naszego życia".

Tekst pochodzi ze strony:
http://mateusz.pl/ludzie/more.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=nd200545&nr=13

wtorek, 21 czerwca 2011

Bł. Pier Giorgio Frassati

"Pytasz, czy jestem wesół? Jakże mogę nie być? Tak długo, jak długo Wiara dawać mi będzie siły, będę wesół... Cierpienie nie jest równoznaczne ze smutkiem, który jest chorobą gorszą niż wszystkie inne i jest prawie zawsze owocem braku Wiary. Cel, dla którego zostaliśmy stworzeni, wprowadza nas wprawdzie na drogę pełną cierni, ale nie jest to droga smutna. Ona jest samą radością, nawet jeśli sprawia to ból i cierpienia".

Tekst pochodzi ze strony:
http://frassati.org.pl/o-blogoslawionym/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.frassati.org.pl/

poniedziałek, 20 czerwca 2011

Bł. Ks. Michał Sopoćko


"Celem kultu Miłosierdzia Bożego jest obudzenie ufności ku Bogu przez Pośrednika Jezusa Chrystusa, jak na to wskazuje podpis pod obrazem "Jezu ufam Tobie!". Dziś ludzie przesadnie zaufali sobie, swojemu rozumowi, swojej sile i wynalazkom, dlatego znaleźli się nad brzegiem przepaści i drżą przed niepewną przyszłością".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.nasza-arka.pl/rozdzial.php?numer=2&rozdzial=7

Fotografia pochodzi ze strony:
http://info.wiara.pl/doc/338397.Sladami-ks-Michala-Sopocki

niedziela, 19 czerwca 2011

Św. Josemaria Escriva de Balaguer


"Naucz się wielbić Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Naucz się żywić szczególne nabożeństwo do Trójcy Świętej: wierzę w Boga Ojca, wierzę w Boga Syna, wierzę w Boga Ducha Świętego; ufam Bogu Ojcu, ufam Bogu Synowi i ufam Bogu Duchowi Świętemu; kocham Boga Ojca, kocham Boga Syna i kocham Boga Ducha Świętego. Wierzę, ufam i kocham Trójcę Przenajświętszą.

- To nabożeństwo jest niezbędne jako nadprzyrodzone ćwiczenie duszy, które wyraża się w porywach serca, choć nie zawsze przyobleka się w słowa".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 18 czerwca 2011

Bł. Jan Paweł II

"Orędzie fatimskie jest ściśle związane z przeznaczeniem Kościoła i ludzkości. Jest orędziem wieku, zawsze istotnym, jak Ewangelia: wszak wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jej apel musi być podejmowany z pokolenia na pokolenie, zgodnie z coraz to nowymi znakami czasu. Trzeba do niego nieustannie powracać. Trzeba go podejmować wciąż na nowo".

(Fatima, 13 maja 1982 r.)

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.nasza-arka.pl/2009/rozdzial.php?numer=5&rozdzial=1

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.nasza-arka.pl/2009/rozdzial.php?numer=5&rozdzial=4

piątek, 17 czerwca 2011

Słowa Matki Bożej

Matka Boża powiedziała do dzieci fatimskich: "Kiedy odmawiacie Różaniec, mówcie po każdej tajemnicy: 'O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia'. Zaś ofiarując Jezusowi akt pokuty lub umartwienie należy westchnąć: "O Jezu, czynię to z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.nasza-arka.pl/2009/rozdzial.php?numer=5&rozdzial=7

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.luxdei.pl/Zamyslenia.html

czwartek, 16 czerwca 2011

Bł. Jan Paweł II

Święta Kinga uczy, że zarówno małżeństwo, jak i dziewictwo przeżywane w jedności z Chrystusem może stać się drogą świętości. Ona staje dziś na straży tych wartości. Przypomina, że w żadnych okolicznościach wartość małżeństwa, tego nierozerwalnego związku miłości dwojga osób, nie może być podawana w wątpliwość. Jakiekolwiek rodziłyby się trudności, nie można rezygnować z obrony tej pierwotnej miłości, która zjednoczyła dwoje ludzi i której Bóg nieustannie błogosławi. Małżeństwo jest drogą świętości, nawet wtedy, gdy staje się drogą krzyżową.

Homilia Jana Pawła II odczytana przez Kard. Franciszka Macharskiego podczas Mszy św. kanonizacyjnej, Stary Sącz, 16 czerwca 1999

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 15 czerwca 2011

Bł. Ks. Stefan Wincenty Frelichowski

"Dziękuję Ci, Panie, za pragnienie dzieci i ogniska domowego z żoną ukochaną. Składam je Tobie w ofierze. A w zamian za to postanawiam: miast dzieci swoich będę dzieci innych wychowywał i do Boga prowadził. Urabiał ich dusze... Pracował, zapobiegał, jak ich ojciec duchowy. Miast ogniska domowego własnego, będę apostołem dobrego życia w rodzinie; harmonijnego, po Bożemu pojętego współżycia małżonków i prowadzenia rodziny. Uczyć będę o wzajemnym szacunku i miłości, jakie mają panować w gronie najbliższych, by przez rodzinę doszli do udoskonalenia siebie i do swego celu, do Boga".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.nasza-arka.pl/2010/rozdzial.php?numer=2&rozdzial=3

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.nasza-arka.pl/2010/rozdzial.php?numer=2&rozdzial=3

wtorek, 14 czerwca 2011

Św. Maksymilian Maria Kolbe"Modlitwa to zapoznany, a jednak najpotężniejszy środek do przywrócenia pokoju w duszach, do dania im szczęścia, zbliżenia ich do miłości Bożej. Modlitwa odradza świat. Modlitwa jest warunkiem nieodzownym odrodzenia i życia duszy".Tekst pochodzi ze strony:
http://www.nasza-arka.pl/2008/rozdzial.php?numer=1&rozdzial=1

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.nasza-arka.pl/2008/rozdzial.php?numer=1&rozdzial=1

poniedziałek, 13 czerwca 2011

Modlitwa za wstawiennictwem św. Antoniego z Padwy

O Boże, Ojcze dobry i miłosierny, który wybrałeś świętego Antoniego jako świadka Ewangelii i posłańca pokoju pośród Twego ludu, wysłuchaj modlitwy, z którą zwracamy się do Ciebie za jego pośrednictwem. Uświęć każdą rodzinę, pomóż jej wzrastać w wierze; zachowaj w niej jedność, pokój i pogodę ducha. Błogosław naszym dzieciom, ochraniaj młodzież. Przyjdź z pomocą wszystkim doświadczanym przez chorobę, cierpienie i samotność. Podtrzymuj nas w trudach codziennego życia, udzielając nam Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 12 czerwca 2011

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

Tekst pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/nowenna_do_ducha/dary.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.mkolbe.wroclaw.pl/90/134/629/

sobota, 11 czerwca 2011

Św. Matka Maravillas od Jezusa
"O, Święta Matko Boga! Daj mi serce żarliwe, bym pragnęła Jezusa, serce czyste, bym przyjęła Jezusa, serce wytrwałe, bym Go nigdy nie straciła".

Tekst pochodzi ze strony:
http://maravillasmaria.blogspot.com/2010/07/wybrane-mysli-sw-maravillas.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.skarbykosciola.pl/xx-wiek/maravillas-od-jezusa-pozwolic-zagarnac-sie-calkowicie/

piątek, 10 czerwca 2011

Bł. Maria Kandyda od Eucharystii

"Myślą i sercem rozpoczęłam nawiedzać Jezusa w tabernakulum w ciągu dnia, a także nocą. Adorowałam Go we wszystkich świątyniach świata, w tych zwłaszcza, w których pozostawał najbardziej zapomniany. Nocą przerywałam sen, aby Go na klęczkach uwielbiać. Widziałam w duchu te ciemne kościółki i zamknięte drzwiczki tabernakulum. Mówiłam Jezusowi, że u stóp każdego ołtarza stawiam moje serce jak wieczną lampkę, aby nieustannie Go adorowało, dziękowało Mu, kochało Go i wynagradzało".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.cudaboze.pl/rozdzial.php?numer=9&rozdzial=9

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.skarbykosciola.pl/xx-wiek/maria-kandyda-od-eucharystii-wiara-nadzieja-milosc/attachment/maria-kandyda-od-eucharystii/

czwartek, 9 czerwca 2011

Bł. Zelia Martin

"Mój Boże, skoro nie jestem godna być Twoją oblubienicą (...), stanę się małżonką, aby wypełnić Twoją świetą wolę. Tak więc proszę, daj mi wiele dzieci i spraw, aby wszystkie były Tobie poświęcone"

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.cudaboze.pl/rozdzial.php?numer=9&rozdzial=4

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.cudaboze.pl/rozdzial.php?numer=9&rozdzial=4

środa, 8 czerwca 2011

Litania do świętej Jadwigi Królowej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Matko Bolesna, módl się za nami

Święty Józefie,
Święty Janie,
Święty Pawle,
Święty Marku,
Święty Augustynie,
Święty Wacławie,
Święty Stanisławie,

Święta Jadwigo Królowo, módl się za nami

Pani Wawelska i nasza,
Uległa Bogu we wszystkim,
Wpatrzona w Ukrzyżowanego,
Przez wiarę widzą,
Gorliwa krzewicielko wiary i mądrości,
Władczyni łącząca ziemskie królowanie z Królestwem Chrystusa,
Apostole prawdy i dobra,
Jednocząca narody we wspólnym szukaniu Boga,
Wzorze świeckiej świętości,
Szafarko pokoju,
Pani piękna i miłosierna,
Ratująca z biedy duchowej,
Mario i Marto w jednej osobie,
W cichości znosząca upokorzenia i potwarze,
Matko, kształtująca swoje oddanie w krzyżu,
Orędowniczko matek i wzorze oczekujących potomstwa,
Strażniczko chrześcijańskiej kultury i obyczajów,
Wierna Służebniczko Obecnego Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

P. Módl się za nami święta Jadwigo Królowo.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Boże, życie wiernych i chwało pokornych, Ty uczyniłeś świętą Jadwigę Królową gorliwą krzewicielką wiary i miłości, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy się stali apostołami prawdy i dobra. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.jadwizanki.pl/jadwiga_modlitwy.php

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.nasza-arka.pl/2007/rozdzial.php?numer=6&rozdzial=3

wtorek, 7 czerwca 2011

Benedykt XVI

Drodzy rodzice, angażujcie się zawsze w uczenie swych dzieci modlitwy i módlcie się z nimi; przybliżajcie je do sakramentów, zwłaszcza do Eucharystii - w tym roku obchodzicie 600-lecie "cudu eucharystycznego" z Ludbregu - i wprowadzajcie je w życie Kościoła; w zaciszu domowym nie bójcie się czytać Pisma Świętego, rozświetlając życie rodzinne światłem wiary i wielbiąc Boga jako Ojca. Bądźcie jakby małym Wieczernikiem, jak ten Maryi i uczniów, w którym żyje się jednością, wspólnotą i modlitwą!

(Homilia Ojca Świętego Benedykta XVI wygłoszona podczas Mszy Świętej na hipodromie w Zagrzebiu, 5 czerwca 2011 r.)

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110606&typ=wi&id=wi21.txt

Fotografia pochodzi ze strony:
http://kosciol.wiara.pl/gal/pokaz/876102.Papieska-Msza-dla-rodzin/10#gt

poniedziałek, 6 czerwca 2011

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko


Bóg stworzył człowieka wolnym do tego stopnia, że może on Boga przyjąć lub odrzucić. Wolność jest więc wartością, która Bóg wszczepił w człowieka od chwili jego urodzenia. Nieszanowanie prawa wolności, zwłaszcza wolności sumienia i przekonań, jest występowaniem przeciwko samemu Stwórcy.
Tekst pochodzi ze strony:
http://xj.popieluszko.pl/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.lasalette.pl/fotografie/galerie-fotografii.html

niedziela, 5 czerwca 2011

Św. Józef Moscati

Do jedej z pacjentek skierował znamienny list: "Szanowna Pani, zwracam część honorarium, ponieważ wydaje mi się, że dała mi Pani za dużo. Oczywiście, od innych, którzy byliby rekinami, wziąłbym więcej, ale od ludzi pracy, nie. Mam nadzieję, że Bóg da radość wyzdrowienia Pani mężowi. Proszę uważać, żeby nie oddalał się od Boga i uczęszczał do źródła zdrowia (Komunii Świętej)".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.swzygmunt.knc.pl/SAINTs/HTMs/0427stJOSEPHMOSCATIdoctor01.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.santiebeati.it/immagini/?mode=view&album=77850&pic=77850A.JPG

sobota, 4 czerwca 2011

Bł. Elżbieta od Trójcy Świętej

"Płaczę z radości, myśląc o Matce Bożej, całej pogodnej i jaśniejącej, i raduję się Jej pięknością jak dziecko, które kocha swą Matkę. Mój wewnętrzny pociąg do Niej jest wielki".

Tekst pochodzi ze strony (z datą: 3 czerwca 2011):
http://karmel.pl/carmelitana/codziennik/index.php

Fotografia pochodzi ze strony:
http://karmel.gniezno.pl/?strona=5

piątek, 3 czerwca 2011

Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

 Jezu miłujący nas całym sercem, godny najgłębszej miłości i najwyższej chwały, a mimo to tak mało kochany a nawet nienawidzony i w swych wyznawcach prześladowany, pragniemy na wszelki dostępny nam sposób współpracować w dziele zbawienia i dążyć do przemiany umiłowanego przez Ciebie świata.

Aby wynagrodzić za obojętność, zniewagi, nienawiść do Ciebie, brak miłości i krzywdy wyrządzone bliźnim, które równocześnie godzą w Ciebie, kochającego ludzi, chcemy odtąd gorliwiej i doskonalej służyć Tobie i spełniać dokładniej Twoją wolę. W tym celu składamy w ofierze wszystko, co mamy lub posiadać możemy, nasze zdolności i całych siebie, abyś tym wszystkim rozporządzał według swego upodobania. Chcemy służyć w Kościele świętym według wzoru jaki nam zostawiłeś i naśladować Twoją miłość ku Ojcu Twemu i naszemu oraz ku wszystkim ludziom, Twoim i naszym braciom.

Aby to ofiarowanie i wynagrodzenie było doskonalsze, włączamy je w ofiarę Twoją na Krzyżu, uobecnianą codziennie na ołtarzach całego świata. Przez pośrednictwo Maryi, Matki Twej Niepokalanej, prosimy Cię o miłosierdzie dla świata oraz łaskę, której wszyscy potrzebujemy. Niech dobroć ludzka przezwycięży zło, aby jak najprędzej nastąpiło królestwo Twego Najświętszego Serca.

Amen.

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.modlitewnik.pl/akt-wynagrodzenia-najswietszemu-sercu-pana-jezusa/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://samotnosc-z-bogiem.blog.onet.pl/1,AR3_2008-02_2008-02-01_2008-02-29,index.html

czwartek, 2 czerwca 2011

Służebnica Boża S. M. Dulcissima
"Wszystko jest łaską, również to, że jestem głupia. Dla świata można być głupim, ważne jest to, że u Boga jest się dzieckiem".


Tekst pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/dulcissima/art_44.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/dulcissima/

środa, 1 czerwca 2011

Św. Josemaria Escriva de Balaguer

"Zachowuj się dobrze dziś, nie pamiętaj o wczoraj, które już minęło i nie martw się o jutro, o którym nie wiesz, czy dla ciebie nadejdzie".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1866-dobro?showall=1

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.josemariaescriva.info/article/life-of-st-josemaria-escriva