środa, 30 listopada 2011

Św. Augustyn

Wiara jest źródłem modlitwy. Jeśli źródło wiary wyschnie, nie może płynąć potok modlitwy.


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 29 listopada 2011

Litania kard. Newmana do Niepokalanego Serca Maryi

Niepokalana Maryjo, łagodna i pokornego serca - uczyń nasze serca według Serca Jezusa.
Serce Maryi - módl się za nami!
Serce Maryi zjednoczone z Sercem Jezusa,
Serce Maryi, świątynio Trójcy Przenajświętszej,
Serce Maryi, domie Słowa,
Serce Maryi przepełnione łaską,
Serce Maryi błogosławione wśród wszystkich serc,
Serce Maryi, otchłani pokory,
Serce Maryi, ofiaro miłości,
Serce Maryi przybite do krzyża,
Serce Maryi, pociecho strapionych,
Serce Maryi, ucieczko grzeszników,
Serce Maryi, nadziejo umierających,
Serce Maryi, stolico miłosierdzia,
Serce Maryi - módl się za nami!
Niepokalana Maryjo, łagodna i pokornego serca - uczyń nasze serca według Serca Jezusa.

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 28 listopada 2011

Bł. Matka Teresa z Kalkuty

"Dzisiaj najczęstszą chorobą nie jest ani rak, ani trąd, ale obojętność, odrzucenie i brak miłości".

Tekst pochodzi z Miesięcznika Rodzin Katolickich "Nasza Arka", nr 9 (129), 2011r.


Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 27 listopada 2011

Słowa Matki Bożej

27 listopada 1830 roku siostrze Katarzynie Labouré ukazała się Najświętsza Maryja Panna i poleciła jej rozpowszechnić ten Medalik na świecie.

Maryja obiecała: "Wszystkie osoby, które go nosić będą na szyi, otrzymają wielkie łaski. Łaski będą obfite dla tych, którzy nosić go będą z ufnością".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.cudownymedalik.pl/

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 26 listopada 2011

Św. Jan od Krzyża

"Nie raduj się z szczęścia doczesnego, bo nie wiesz na pewno, czy zapewni ci ono szczęście wieczne".

Tekst opublikowany w Miesięczniku Rodzin Katolickich "Nasza Arka", w numerze 7 (127), 2011r. 

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 25 listopada 2011

Św. Rafał Kalinowski

"Świat wszystkiego może mnie pozbawić, ale zostanie zawsze jedna kryjówka dla niego niedostępna: modlitwa! W niej da się streścić przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w postaci nadziei… Boże, jakim skarbem obdarzasz tych, co w Tobie swą ufność pokładają!".

Tekst pochodzi ze strony:
http://sorkovitz.blogspot.com/2010/11/boze-buntownik.html

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 24 listopada 2011

Bł. Aniela Salawa

"Kocham moją służbę, bo mam w niej wyborną sposobność wiele cierpieć, wiele pracować i wiele się modlić, a poza tym niczego na świecie nie szukam i nie pragnę".

Tekst pochodzi z wydawnictwa: Ks. Piotr Kluska (oprac.), "Chwalmy Boga z bł. Anielą Salawą". Modlitewnik Sanktuarium w Sieprawiu, wydany 12 marca 2010r. z okazji 88 rocznicy śmierci bł. Anieli Salawy i nawiedzenia relikwi w Parafii.

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 23 listopada 2011

Św. Maksymilian Maria Kolbe

"Nie smuć sie ociężałością, nie smuć się nawet upadkami. Jeden akt miłości, jeden akt strzelisty wystarczy, by zmyć całą górę win. Spokojnie polecaj się Niepokalanej. Pozwólmy tylko Niepokalanej się prowadzić, a Ona nawet cuda działać będzie, jeżeli to dla Jej sprawy będzie potrzebne. Czyliż może cud sprawić Jej jaką trudność?".

Tekst pochodzi z wydawnictwa "Różaniec ze św. Maksymilianem", str. 5.

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 22 listopada 2011

Bł. Honorat Koźmiński

"Każda posługa oddana choremu, każda jałmużna zaniesiona ubogiemu, każde słowo pociechy powiedziane nieszczęśliwemu, każda modlitwa odmówiona żarliwie, każda Msza św., Komunia św., Ofiarowanie: są wielką ulgą dla dusz zmarłych".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.wspomozycielki.pl/strony.strona.101.0.1.html

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 21 listopada 2011

Św. O. Pio"Szuka się Boga w książkach, a znajduje się Go w modlitwie. Jeśli dzisiaj wiara ginie, to winić za to trzeba brak modlitwy. W książkach nie ma Pana Boga, lecz jest w modlitwie; im więcej się modlimy, tym bardziej wzrasta nasza wiara i znajdujemy Pana Boga. Wy, dzieci, nigdy nie zaniedbujcie modlitwy; módlcie się często w ciągu dnia. Odprawiajcie również medytacje. Znajdziecie i zobaczycie Pana Boga".

 
Tekst pochodzi z Miesięcznika Rodzin Katolickich „Nasza Arka”, nr 10 (130), 2011, str.21.

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 20 listopada 2011

Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa


O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca swego, Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:

Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie; Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

 


* * *

Istnieje możliwość uzyskania Odpustu Zupełnego za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (w inne dni - odpust cząstkowy).Teksty pochodzą ze stron:
http://www.nsj.rodzina.net/kult_nsj/modlitwy/modl_4.htm
http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/odpusty.php3

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 19 listopada 2011

Słowa Pana Jezusa do św. Siostry Faustyny

"Kiedy weszłam do swej samotni – usłyszałam te słowa: Każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę albo przy konającym inni odmówią – jednak odpustu tego samego dostępują. Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę, i poruszą się wnętrzności miłosierdzia Mojego, dla bolesnej męki Syna Mojego. O, gdyby wszyscy poznali, jak wielkie jest miłosierdzie Pańskie, ale jak bardzo my wszyscy potrzebujemy tego miłosierdzia, a szczególnie w tej stanowczej godzinie".

(Dzienniczek Św. Siostry Faustyny, 811)

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 18 listopada 2011

Bł. Jan Paweł II o bł. Karolinie

"Ta młodziutka córka Kościoła tarnowskiego (...) mówi o wielkiej godności kobiety: o godności ludzkiej osoby. O godności ciała, które wprawdzie na tym świecie podlega śmierci, jak i jej młode ciało uległo śmierci, ale to ludzkie ciało nosi w sobie zapis nieśmiertelności, jaką człowiek ma osiągnąć w Bogu wiecznym i żywym, przez Chrystusa..."

Tekst pochodzi ze strony:
http://pz.lap.pl/?id=news&pokaz=newsa&news_id=93

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 17 listopada 2011

Św. Stanisław Kostka

"Nie tylko lekkomyślnością, ale zbrodnią jest wierzyć komukolwiek z ludzi, jeśli jego nauka nie jest zgodna z orzeczeniem Kościoła. Gdybyśmy byli zdani na sądy ludzi, byśmy żyli w chaosie. Trzeba byłoby porzucić wszelką prawdę i wiarę, oddać się rozpaczy i rozstać z tym światem. Odrzucić naukę Kościoła - to szukać po omacku. Chrystus umarł za swą Oblubienicę - Kościół. Dał mu mądrość i prawdę".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.nasza-arka.pl/2008/rozdzial.php?numer=9&rozdzial=2

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 16 listopada 2011

Benedykt XVI

"Kto się modli, nie traci czasu, nawet jeśli wszystko wskazuje na potrzebę pilnej interwencji i skłania nas jedynie do działania"

(„Deus caritas est”, n. 36).


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.niedziela.pl/wiad.php?p=200809&idw=24090

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 15 listopada 2011

Św. Albert Wielki

"W miarę sił starałem się zarówno dobrze studiować, jak dobrze się modlić. Czego zaś nie mogłem poznać z książek, często osiągałem to w czasie modlitwy".

Tekst pochodzi ze strony:
http://dominikanki.pl/duszpasterstwo-powolan/okruszyna/Swieci-dominikanscy_1290

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 14 listopada 2011

Św. O. Pio


"Tym się zwycięża szatana" - mówił, biorąc do ręki koronkę Różańca.

Na dwa dni przed śmiercią, poproszony o ostatnie przesłanie dla wiernych, powiedział: "Kochajcie Madonnę i czyńcie wszystko, aby Ją kochano. Odmawiajcie Różaniec, odmawiajcie go zawsze".

Współbrat stygmatyka, o. Eusebio, zaświadczał: "Dyżurując w pobliżu Ojca Pio, czuwałem nad nim jak matka nad dzieckiem. Na krótkie chwile zasypiał - po takich przepiełnionych trudem dniach miał do tego pełne prawo. Wiele razy próbowałem wyjąć z ręki śpiącego różaniec i zastąpić go innym. A choć brzmi to nieprawdopodobnie, nigdy mi się to nie udało - nawet podczas snu ten święty człowiek nie przestawał ściskać w palcach (które przez to nabawiły się nawet odcisków) swojej "broni", jak zwykle nazywał sznur różańcowych paciorków".

Tekst pochodzi z Miesięcznika Rodzin Katolickich „Nasza Arka”, nr 10 (130), 2011, str.11.

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 13 listopada 2011

Św. Jan Maria Vianney

"Trzeba już teraz zdobyć sobie tam (w niebie) przyjaciół, by spotkać się z nimi po śmierci; a nie będziemy się lękać, że nie znamy tam nikogo".

Tekst opublikowany w Katolickim Dwumiesięczniku Ewangelizacyjnym "Miłujcie się", nr 4-2011, str. 7.

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 12 listopada 2011

Św. Brygida

"Różne są grzechy na tym świecie i podobnie różne bywają męki czyśćcowe. Tak jak głodny cieszy się pożywieniem, spragniony napojem, jak chory cieszy się łożem, tak cieszą się dusze i tak korzystają z dobrych uczynków, jakie w ich intencji spełniamy na ziemi".


Tekst opublikowany w Katolickim Dwumiesięczniku Ewangelizacyjnym "Miłujcie się", nr 4-2011, str. 7.

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 11 listopada 2011

Bł. Jakub Alberione

"Musimy dać katechizm, Ewangelię, to wszystko co służy duszom; dać to przy pomocy środków, których dostarcza nam postęp. Nie jesteśmy przywiązani do formy, jesteśmy przywiązani do Ewangelii, do katechizmu, do Kościoła. Jeśli płyty okazują się potrzebniejsze od książek, weźcie płyty; i jeśli filmy przekazują lepiej nauczanie Kościoła od książek, katechizmu, zajmijcie się filmami".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.dobremedia.org/

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 10 listopada 2011

Sługa Boży abp Fulton Sheen

"Każdego dnia proszę Boga, aby dał mi siły fizyczne i umysłowe, bym mógł przepowiadać Ewangelię. Jestem tak szczęśliwy, że mogę to robić, iż myślę, że jeśli dostanę się kiedyś do nieba, to poproszę Boga o kilka dni wolnego, abym mógł wrócić na ziemię i jeszcze trochę popracować".


Tekst pochodzi ze strony:
http://kskarol.blog.pl/archiwum/index.php?nid=15284982

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 9 listopada 2011

Św. Maksymilian Maria Kolbe

"Zwyczajnie po śmierci jakiejś osoby panuje smutek, a czasem nawet rozpacz... Tymczasem śmierć jest drogą do nieba".

Tekst pochodzi z kartki wypominkowej wydanej przez WOF Niepokalanów

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 8 listopada 2011

Bł. Elżbieta od Trójcy Świętej

O Boże mój, Trójco, którą uwielbiam,
pomóż mi zapomnieć zupełnie o sobie samej,
abym mogła zamieszkać w Tobie
nieporuszona i spokojna,
jakby dusza moja była już w wieczności.
Oby nic nie zamąciło mego spokoju
i nie wyprowadziło mnie z Ciebie,
O mój wieczny Boże,
ale niech każda minuta pogrąża mnie
coraz głębiej w Twoje tajemnice.

Uspokój moją duszę.
Uczyń w niej swoje niebo,
swoje mieszkanie umiłowane
i miejsce swego spoczynku,
abym tam nigdy nie zostawiła Cię samego,
lecz abym tam cała była,
cała żyjąca wiarą,
cała adorująca,
cała poddana wyłącznie Twojemu twórczemu działaniu.

Tekst pochodzi ze strony:
http://karmel.gniezno.pl/8-listopada-bl-elzbiety-od-trojcy-swietej.html

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 7 listopada 2011

Św. Teresa od Jezusa

"Nie sądźcie (...), by zdolny był podzielić wielkie cierpienia Pana Jezusa, kto nie nauczył się znosić małych. Ćwicząc się w tych ostatnich, możecie się zdobyć później na wielkie".

Tekst opublikowany w Miesięczniku Rodzin Katolickich "Nasza Arka", w numerze 7 (127), 2011r. 

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 6 listopada 2011

Św. Siostra Faustyna

"Ujrzałam Anioła Stróża, który kazał mi pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy przyjść im z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały mnie. (...) Od tej chwili ściślej obcuję z duszami cierpiącymi".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 5 listopada 2011

Bł. Stanisław Papczyński

"Jakie mogłoby być większe miłosierdzie Boże, jak nie okazane zmarłym, od których nie oczekujesz żadnej nagrody, żadnej wdzięczności i żadnej pochwały. Ci, którzy to czynią, zdobywają sobie życie nieśmiertelne".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 4 listopada 2011

Św. Josemaria Escriva

"Miej zaufanie do swego Anioła Stróża. Traktuj go jako swego przyjaciela, bo nim jest, a już on postara się, aby ci wyświadczyć po tysiąckroć usługę w zwykłych sprawach powszednich".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 3 listopada 2011

Św. Rafał od św. Józefa (Józef Kalinowski)

"Nasza prawdziwa mądrość polega na tym, by dobrze wykorzystać dzień dzisiejszy".

Tekst opublikowany w Miesięczniku Rodzin Katolickich "Nasza Arka", w numerze 7 (127), 2011r. 

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 2 listopada 2011

Św. Siostra Faustyna

"Nie zważać na względy ludzkie, ale uważać na własne sumienie, jakie nam daje świadectwo, Boga mieć świadkiem wszystkich uczynków. Tak postępować teraz i załatwiać wszystkie sprawy, jakobym chciała załatwić i postępować w chwili śmierci. Dlatego w każdej sprawie Boga mieć na oku".
Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 1 listopada 2011

Bł. Jan Paweł II

"Bracia i Siostry, nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: