sobota, 12 listopada 2011

Św. Brygida

"Różne są grzechy na tym świecie i podobnie różne bywają męki czyśćcowe. Tak jak głodny cieszy się pożywieniem, spragniony napojem, jak chory cieszy się łożem, tak cieszą się dusze i tak korzystają z dobrych uczynków, jakie w ich intencji spełniamy na ziemi".


Tekst opublikowany w Katolickim Dwumiesięczniku Ewangelizacyjnym "Miłujcie się", nr 4-2011, str. 7.

Fotografia pochodzi ze strony: