wtorek, 22 listopada 2011

Bł. Honorat Koźmiński

"Każda posługa oddana choremu, każda jałmużna zaniesiona ubogiemu, każde słowo pociechy powiedziane nieszczęśliwemu, każda modlitwa odmówiona żarliwie, każda Msza św., Komunia św., Ofiarowanie: są wielką ulgą dla dusz zmarłych".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.wspomozycielki.pl/strony.strona.101.0.1.html

Fotografia pochodzi ze strony: