poniedziałek, 31 grudnia 2012

Św. Filip Neri

"Godzina minęła – to samo możemy powiedzieć o roku; ale czas czynienia dobra jeszcze nie minął".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.nereusz.pl/rok.doc

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.filipini.gostyn.pl/galeria/bazylika/bazylika_wnetrze/bazylika_wnetrze.php

niedziela, 30 grudnia 2012

Bł. John Henry Newman

"Ludzie prowadzący rozwiązły tryb życia w okresie młodości lub marnujący młode lata w pogoni za bogactwem lub innymi pokusami świata, nierzadko popadają w późniejszych latach w herezje. Przedtem, być może, nie wierzyli w nic i tolerowali nazywanie siebie chrześcijanami i członkami Kościoła; ale w końcu pobudzeni do szukania prawdy i jednocześnie nie pamiętający już o tym, że tylko ludzie czystego serca mogą zobaczyć Boga, i że, co za tym idzie, sami powinni zacząć od moralnej przemiany przez wyrzeczenie się samego siebie – szukają jej jedynie za pomocą rozumu. Nic dziwnego, że błądzą; nie potrafią zrozumieć żadnego punktu w kościelnym systemie doktrynalnym czy wychowawczym; mimo to uważają się za sędziów; i traktują najświętsze obrządki i najbardziej uroczyste nauki z pogardą i brakiem szacunku. Tak „staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż był poprzedni (Mt 12, 45)".


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.fronda.pl/blogi/tarcza-wiary/jan-henryk-newman-1890,31212.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://pismo.christianitas.pl/2010/11/kard-newmandlaczego-chrystus-zachowywal-tradycyjne-formy/

sobota, 29 grudnia 2012

Bł. Jan Paweł II


"Aby mógł dokonywać się rozwój osobowy w rodzinie, nieodzowna jest wielka wrażliwość na drugiego człowieka. Przede wszystkim wrażliwość matki i ojca na dziecko, ale także odpowiednia wrażliwość w każdym ze wzajemnych odniesień. Taka zdrowa wrażliwość stwarza klimat miłości, w którym człowiek rozwija się. Podobnie jak roślina potrzebuje światła i ciepła dla swego rozwoju, tak człowiek miłości".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 28 grudnia 2012

Św. Jan Bosko


"Nasze życie jest w rękach Pana, który jest dobrym Ojcem. On wie, jak długo mamy je zachować".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 27 grudnia 2012

Św. Franciszek z Asyżu


"Człowieku, zastanów się, do jakiej wysokiej godności podniósł cię Pan Bóg, bo stworzył cię i ukształtował według ciała na obraz umiłowanego Syna swego i na podobieństwo według ducha".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 26 grudnia 2012

Św. Bazyli Wielki


"Godność człowieka, jego chwała i majestat polega na poznaniu tego, co naprawdę wielkie, na przylgnięciu do tej wielkości i szukaniu chwały u Pana chwały".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 25 grudnia 2012

Św. Leon Wielki


"Dzisiaj narodził nam się Zbawiciel, radujmy się, umiłowani! Nie miejsce na smutek, kiedy rodzi się życie".

Tekst opublikowany w Kwartalniku "Z Niepokalaną", w numerze 4 (68), Zima 2011r. 

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 24 grudnia 2012

Benedykt XVI

""Kochane Dzieciątko Jezus!" Niedługo zejdziesz na ziemię. Chcesz uradować dzieci i mnie również. Chciałbym dostać mszał, zielony ornat i serce Jezusa. Zawsze będę grzeczny. Pozdrowienia - Joseph Ratzinger".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.fronda.pl/a/co-chcial-dostac-od-dzieciatka-jezus-maly-joseph-ratzinger,24489.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.fronda.pl/a/co-chcial-dostac-od-dzieciatka-jezus-maly-joseph-ratzinger,24489.html

niedziela, 23 grudnia 2012

Św. Bernard


"Bóg Ojciec zesłał swojego Syna na ziemię, dał Go jak trzos wypełniony miłosierdziem, który rozerwany w męce, wydał z siebie ukrytą w nim cenę naszego zbawienia. Gdy dał się poznać Bóg Człowiek, nie dała się ukryć łaskawość Pana".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 22 grudnia 2012

Bł. Jan Paweł II


"Celem spotkania Jezusa z człowiekiem jest jego zbawienie. Tego zbawienia Chrystus nie narzuca, lecz je proponuje. Oczekuje, że człowiek przyjmie je z ufnością, która uzdolni jego umysł do wielkodusznych decyzji, prowadzących do naprawienia wyrządzonego zła i do szerzenia dobra".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 21 grudnia 2012

Benedykt XVI


"Czyż my wszyscy nie lękamy się w pewien sposób, że jeśli pozwolimy Chrystusowi w pełni wejść do wnętrza, jeśli całkowicie otworzymy się na Niego, to On może nam zabrać jakąś część naszego życia? Czyż nie boimy się zrezygnować z czegoś, co jest wielkie, jedyne, co sprawia, że życie jest tak piękne? Czy nie dręczy nas obawa, że to nas skrępuje i pozbawi wolności? Nie! Kto pozwala wejść Chrystusowi, nie traci niczego, niczego, absolutnie niczego z tych rzeczy, dzięki którym życie jest wolne, piękne i wielkie. Tylko dzięki tej przyjaźni otwierają się na oścież bramy życia. Tylko dzięki tej przyjaźni wyzwala się naprawdę wielki potencjał człowieczeństwa. Tylko dzięki tej przyjaźni doświadczamy tego, co jest piękne, i tego, co wyzwala".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 20 grudnia 2012

Św. Ojciec Pio


"Kto się dużo modli, ten się zbawi i uświęci. Kto się mało modli, ten wciąż jest narażony na niebezpieczeństwa. Kto się nie modli ten traci".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 19 grudnia 2012

Św. Franciszek Salezy


"Życie to czas, w którym szukamy Boga, śmierć to czas, w którym Go odnajdujemy; wieczność to czas w którym Go posiadamy".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 18 grudnia 2012

Św. Tomasz z Akwinu


"Jednorodzony Syn Boży, chcąc nam dać udział w swoim bóstwie, przyjął naszą naturę, aby stawszy się człowiekiem, ludzi uczynić bogami. Wszystko, co od nas przyjął, w całości przeznaczył dla naszego zbawienia. Ciało swe ofiarował Bogu Ojcu jako przebłaganie za nas. Krew swoją wylał dla naszego odkupienia i obmycia, abyśmy wykupieni z nieszczęśliwej niewoli, dostąpili oczyszczenia ze wszystkich grzechów".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 17 grudnia 2012

Św. Ireneusz


"Słowo od początku zapowiedziało, że Bóg będzie widziany przez ludzi, że będzie żył i przebywał na ziemi między nimi, będzie mówić i zbliży się do dzieła rąk swoich, by zbawić człowieka i dać się przez niego uchwycić, aby człowiek pochwycony przez Ducha Bożego miał dostęp do chwały Ojca".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 16 grudnia 2012

Św. Augustyn


"Chrześcijanin powinien cieszyć się z krzyży, bo gdy jest sprawiedliwy, to cierpiąc zarabia na nagrodę; gdy jest grzesznikiem, cierpienie go poprawia i będzie mu poczytanie jako pokuta za grzechy".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 15 grudnia 2012

Św. Róża z Limy


"Bez brzemienia cierpień nie można wejść na szczyty łaski. Miara łask powiększa się wraz ze wzrostem utrapień. To są prawdziwe i jedynie schody do nieba, i nie ma drogi prowadzącej do niego, która byłaby pozbawiona krzyża".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 14 grudnia 2012

Św. Teresa z Avila


"Wola Boża żąda prawdy – wola nasza kocha się w kłamstwie".


Tekst pochodzi ze strony:

czwartek, 13 grudnia 2012

Św. Teresa z Avila


"Wola Boża pobudza nas do pożądań wielkich i wzniosłych".


Tekst pochodzi ze strony:

środa, 12 grudnia 2012

Św.Teresa z Avila


"Wola nasza kocha się w tym co niepewne i zwodnicze".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.marypages.com/TeresaofAvilaPolish.htm

wtorek, 11 grudnia 2012

Św. Grzegorz Wielki


"Nasz Pan i Odkupiciel, najdrożsi bracia, pragnie, abyśmy byli przygotowani; zapowia­da, jakie nieszczęścia spadną na świat, który stara się nas powstrzymać od miłowania Bo­ga. Oznajmia nam, jakie klęski poprzedzą zbliżający się koniec, abyśmy nie chcąc bać się Boga w czasie pokoju, przynajmniej lę­kali się ze skruchą jego bliskiego sądu i kary.".


Tekst pochodzi ze strony:

poniedziałek, 10 grudnia 2012

Bł. Ks. Ignacy Kłopotowski


"Jeśli nie możecie wielkich usług bliźniemu oddawać, to pomagajcie mu w małych codziennych rzeczach, które niewiele kosztują. Z tych małych, niepozornych rzeczy wyrosną wielkie skarby, którymi zdobędziecie koronę niebieską".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.bethania.pl/2011_4/d4.htm

niedziela, 9 grudnia 2012

Św. Jan od Krzyża


"Dusza rozmiłowana jest cicha, łagodna, pokorna i cierpliwa".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.obrazki.witkm.pl/ukrzyzowany,81.html

sobota, 8 grudnia 2012

Modlitwa Jana Pawła II na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi


Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,
który napełnił Cię, Dziewico z Nazaretu,
wszelkim błogosławieństwem duchowym w Chrystusie.
W Nim zostałaś Niepokalanie Poczęta!

Wybrana na Jego Matkę,
w Nim i przez Niego zostałaś odkupiona bardziej niż jakakolwiek inna ludzka istota!
Zachowana od dziedzictwa grzechu pierworodnego,
zostałaś poczęta i przyszłaś na świat w stanie łaski uświęcającej.
Łaski pełna!
W dzisiejszą uroczystość czcimy tę tajemnicę wiary.
W dniu dzisiejszym wraz z całym Kościołem czcimy odkupienie, które dokonało się w Tobie.
Ten najszczególniejszy udział w odkupieniu świata i człowieka
tylko dla Ciebie został zastrzeżony: jedynie dla Ciebie.

Witaj, Maryjo, Alma Redemptoris Mater!
Ty, która jesteś pierwsza z odkupionych,
dopomóż nam, ludziom dwudziestego wieku, który zbliża się ku swemu końcowi,
a równocześnie ludziom drugiego tysiąclecia po Chrystusie,
odnaleźć swój udział w tajemnicy odkupienia.
Dopomóż nam zrozumieć głęboki boski wymiar i równocześnie wymiar ludzki tej tajemnicy,
i mieć pełniejszy dostęp do jej niewyczerpanych zasobów.
O to wszystko prosimy Cię w dzisiejszą uroczystość:
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Amen.

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.pielgrzymki.org.pl/bractwoopis.htm#m11

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 7 grudnia 2012

Św. Augustyn"Miłuj Jezusa, a będzie blisko, miłuj, a zamieszka w tobie".


Tekst pochodzi ze strony:

czwartek, 6 grudnia 2012

Św. Paweł od Krzyża


"Miłość, łączy się w jakiś wzniosły sposób z cierpieniem, tworzy tak doskonałe zespolenie miłości i cierpienia, że nie można już odróżnić miłości od cierpienia ani cierpienia od miłości".


Tekst pochodzi ze strony:

środa, 5 grudnia 2012

Św. O. Pio


"Uciski i krzyże zawsze były cząstką dusz wybranych. Im bardziej Pan pragnie wynieść jakąś duszę do doskonałości, tym bardziej pozwala wzrastać cierpieniom. Ciesz się więc, bo jesteś bardzo uprzywilejowana, choć niczym nie zasłużyłaś sobie na to. Im bardziej jesteś w ucisku, tym bardziej powinnaś się cieszyć, bo dusza staje się szlachetnym złotem tylko przechodząc przez ogień ucisków, i tylko wtedy będzie godna by jaśnieć w królestwie niebieskim".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.pdtsigns.com/padrepio.html

wtorek, 4 grudnia 2012

Bł. Matka Teresa z Kalkuty


"Nie pozwólcie nigdy, aby smutek was ogarnął do tego stopnia, abyście zapomnieli o radości Chrystusa Zmartwychwstałego. Wszyscy pragniemy nieba, gdzie przebywa Bóg, ale mamy możność już teraz znaleźć się w niebie; wystarczy być z Nim szczęśliwym w chwili obecnej".


Tekst pochodzi ze strony:

poniedziałek, 3 grudnia 2012

Bł. Ks. Michał Sopoćko


"Jezu, ufam Tobie!; to akt strzelisty, który winniśmy powtarzać w najtrudniejszych okolicznościach, wyryć go w sercu swoim głęboko".


Tekst pochodzi ze strony:

niedziela, 2 grudnia 2012

Św. Teresa od Jezusa


"Czuwaj pilnie, wszystko prędko przemija, choć tęsknota twoja wątpliwym ci czyni to, co jest pewne, i czas krótki - długim. Pomnij, że im więcej walk tu przetrwasz, tym lepiej dowiedziesz, jak miłujesz twego Boga! Tym hojniej też potem z Umiłowanym będziesz się cieszyła rozkoszą i szczęśliwością, którym nie będzie końca".


Tekst pochodzi ze strony:

sobota, 1 grudnia 2012

Siostra Łucja z Fatimy

"Ci, którzy będą żyć nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi, będą prawdziwie nawróceni i poświęceni Bogu, ci stanowić będą nowe pokolenie, które zwycięży zło".


Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca:

Tekst pochodzi ze strony: