sobota, 29 grudnia 2012

Bł. Jan Paweł II


"Aby mógł dokonywać się rozwój osobowy w rodzinie, nieodzowna jest wielka wrażliwość na drugiego człowieka. Przede wszystkim wrażliwość matki i ojca na dziecko, ale także odpowiednia wrażliwość w każdym ze wzajemnych odniesień. Taka zdrowa wrażliwość stwarza klimat miłości, w którym człowiek rozwija się. Podobnie jak roślina potrzebuje światła i ciepła dla swego rozwoju, tak człowiek miłości".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: