czwartek, 6 grudnia 2012

Św. Paweł od Krzyża


"Miłość, łączy się w jakiś wzniosły sposób z cierpieniem, tworzy tak doskonałe zespolenie miłości i cierpienia, że nie można już odróżnić miłości od cierpienia ani cierpienia od miłości".


Tekst pochodzi ze strony: