wtorek, 25 grudnia 2012

Św. Leon Wielki


"Dzisiaj narodził nam się Zbawiciel, radujmy się, umiłowani! Nie miejsce na smutek, kiedy rodzi się życie".

Tekst opublikowany w Kwartalniku "Z Niepokalaną", w numerze 4 (68), Zima 2011r. 

Fotografia pochodzi ze strony: