niedziela, 24 maja 2015

Modlitwa św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego


"Duchu Święty natchnij mnie, Miłości Boża pochłoń mnie, po prawdziwej drodze prowadź mnie, Maryjo, Matko spojrzyj na mnie, Z Jezusem błogosław mnie, Od wszelkiego zła, od wszelkiej iluzji, Od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie! Amen".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 16 maja 2015

Św. Siostra Faustyna

"W pewnej chwili ujrzałam stolicę Baranka Bożego i przed tronem trzech świętych: Stanisława Kostkę, Andrzeja Bobolę i Kazimierza królewicza, którzy się wstawiali za Polskę. W jednej chwili ujrzałam księgę wielką, która jest przed stolicą, i podano mi księgę, abym czytała. Księga ta była pisana krwią; jednak nic nie mogłam przeczytać, tylko imię Jezus. - Wtem usłyszałam głos, który mi powiedział: Jeszcze nie przyszła godzina twoja. - I zabrał księgę, i usłyszałam te słowa: Ty świadczyć będziesz o nieskończonym miłosierdziu Moim. W księdze tej są zapisane dusze, które uwielbiły miłosierdzie Moje. Radość mnie ogarnęła, widząc tak wielką dobroć Boga".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 13 maja 2015

Słowa Matki Bożej w Fatimie


"Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany i jako prośba o nawrócenie grzeszników?".


sobota, 2 maja 2015

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę,
Niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie
Uproś sercom zmartwychwstanie,
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

Tekst pochodzi ze strony:
http://mojawiarakatolicka.blox.pl/2007/05/Maryja-Krolowa-Polski.html

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 1 maja 2015

Pius X - Modlitwa do Świętego Józefa

"Chwalebny Józefie Święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę bym i ja pracował w duchu pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy: bym pracował sumiennie raczej z poczucia obowiązku niż dla swojego upodobania, bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga, bym pracował w porządku, spokojnie, w miarę moich sił i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami; bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie, mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek, który muszę złożyć za czas stracony, ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o Święty Patriarcho Józefie. To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen".


Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/nowenna_do_sw_jozefa/