niedziela, 28 kwietnia 2013

Św. Gianna Beretta Molla
"Wszystkie drogi Pana są piękne, byle tylko prowadziły do takiego celu: zbawić naszą duszę i doprowadzić wiele innych dusz do nieba, aby oddać chwałę Bogu".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 21 kwietnia 2013

Bł. Jan Paweł II

"Każdy krok ku świętości, każde działanie podjęte dla realizacji misji Kościoła, każda realizacja programów duszpasterskich winny czerpać potrzebną siłę z tajemnicy eucharystycznej i ku niej się kierować jako do szczytu. W Eucharystii mamy Jezusa, Jego odkupieńczą ofiarę, mamy Jego zmartwychwstanie, mamy dar Ducha Świętego, mamy adorację, posłuszeństwo i umiłowanie Ojca. Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy? ".Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 14 kwietnia 2013

Św. Leon Wielki

"Szczęście oglądania Boga zostało obiecane ludziom czystego serca".Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 9 kwietnia 2013

Św. Siostra Faustyna

"Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace. Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim. Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego" (Dzienniczek św. Siostry Faustyny, 163).Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 7 kwietnia 2013

Słowa Pana Jezusa o Święcie Miłosierdzia Bożego

"Pragnę udzielić odpustu zupełnego duszom które przystąpią do spowiedzi i Komunii św. w to święto Miłosierdzia mojego" (Dzienniczek św. Siostry Faustyny, 1109).


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 6 kwietnia 2013

Słowa Pana Jezusa o Święcie Miłosierdzia Bożego

"Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar" (Dzienniczek św. Siostry Faustyny, 300).


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 4 kwietnia 2013

Słowa Pana Jezusa o Święcie Miłosierdzia Bożego

"W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; (...) niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat" (Dzienniczek św. Siostry Faustyny, 699).


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 1 kwietnia 2013

Św. Maksym, biskup Turynu

"Chrystus Pan wstał z martwych, powstańmy i my z Nim pospołu. Chrystus Pan wrócił do życia, i my z Nim powróćmy. Chrystus Pan wyszedł z grobu, my z więzów grzechowych wyjdźmy. Otwierają się bramy piekieł, obala się potęga śmierci, usuwa się Adam stary, a wykształca nowy: i my jako w Chrystusie odrodzeni odnawiajmy się".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: