niedziela, 30 września 2018

Św. Augustyn


"Nie chodź na rynek, wejdź w siebie, we wnętrzu człowieka mieszka prawda".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 29 września 2018

Modlitwa do Św. Michała Archanioła


"Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 28 września 2018

Sł. Boży Ks. Kardynał Stefan Wyszyński


"Zwolnienie się od życia wewnętrznego pod wpływem nadmiaru pracy odbija się na wartości naszej pracy, wtedy bowiem ujawnia się w niej brak cnót osobistych, o który rozbić się może każde dzieło. Nie pomogą wówczas najbardziej pociągające idee: gdy zabraknie powiązania życia wewnętrznego z życiem czynnym, upadnie dzieło prowadzone, jak wiele innych upadło, o czym poucza historia zakonów".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 27 września 2018

Św. Filip Neri


"Aby zapewnić wytrwałość w dobrym u ludzi młodych, jest wręcz niezbędnym unikanie złego towarzystwa, a obcowanie tylko z dobrymi".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 26 września 2018

Św. Siostra Faustyna


"Dziś w czasie Mszy świętej szczególnie byłam złączona z Bogiem i Jego Niepokalaną Matką. Pokora i miłość Dziewicy Niepokalanej przenikała duszę moją. Im więcej naśladuję Matkę Bożą, tym głębiej poznaję Boga. O, jak niepojęta tęsknota ogarnia duszę moją. Jezu, jak możesz mnie jeszcze pozostawiać na tym wygnaniu, umieram w pragnieniu za Tobą, każde Twoje dotknięcie duszy mojej rani mnie niezmiernie. Miłość i cierpienie są razem, jednak nie zamieniłabym tej boleści spowodowanej przez Ciebie za żadne skarby, gdyż to jest boleść niepojętych rozkoszy, a zadaje te rany duszy ręka miłująca".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 25 września 2018

Św. Jan Paweł II"Chrystus nas kocha i kocha nas zawsze! Kocha nas wtedy, kiedy Go zawodzimy, kiedy nie spełniamy Jego oczekiwań. Nigdy nie zamyka przed nami ramion swojego miłosierdzia".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 24 września 2018

Św. Jan Bosko"Nigdy nie czytajcie, ale to nigdy (oglądajcie) niedobrych książek czy czasopism (widowisk, filmów). Jeśli dla przygody - rozrywki ktoś wam podaruje książki, czy czasopisma przeciw religii odrzućcie je z taką stanowczością i pogardą, z jaką odrzucilibyście filiżankę pełną trucizny. Jeżeli macie możliwość spalcie to. Lepiej bowiem będzie jeżeli spali się książka (płyta) czy gazeta w ogniu tego świata, niżby wasze dusze i ciała poszły palić się na zawsze w ogniu piekielnym".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 23 września 2018

Św. O. Pio"Kiedy wybije nasza ostatnia godzina, ustanie bicie naszego serca, wszystko się dla nas skończy, a więc i czas naszego zasługiwania i niezasługiwania. Takich, jakimi jesteśmy, spotka nas śmierć i tacy staniemy przed Chrystusem, Sędzią. Nasze błagalne wołania, nasze łzy, nasze akty żalu, które jeszcze na ziemi zdobyłyby serce Boga, mogłyby z nas, grzeszników, uczynić przy pomocy sakramentów, ludzi świętych; ale w owym momencie nie będą miały żadnej wartości; czas miłosierdzia minie i rozpocznie się czas sprawiedliwości".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 13 września 2018

Św. O. Pio


"Pamiętajcie, że nie jesteśmy z tej ziemi. Mamy tu misję do spełnienia: zbawienie duszy i danie wszystkim dobrego przykładu".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 12 września 2018

Święto Najświętszego Imienia Maryi


Wszechmogący Boże, Panie nieba i ziemi, który wzywasz każdego człowieka po imieniu do realizacji wyznaczonego mu przez Ciebie powołania życiowego, spraw prosimy, aby Imię Maryi nie tylko było powszechnie czczone i szanowane na całej ziemi, ale także byśmy w tym Imieniu znajdowali zawsze siłę i oparcie oraz skuteczną pomoc w naszej doczesnej pielgrzymce do niebieskiej ojczyzny Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Tekst pochodzi ze strony:
http://ordo.pallotyni.pl/index.php/naboestwa-i-modlitwy/litanie-do-prywatnego/270-litania-do-najswietszego-imienia-maryi


Fotografia pochodzi ze strony:
https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-12a.php3sobota, 1 września 2018

Siostra Łucja


"Siostra Łucja odpowiada: "Pozostając przez część nocy z 29 na 30 maja 1930 roku w kaplicy z naszym Panem i rozmawiając z Nim o czwartym i piątym pytaniu, poczułam się nagle mocniej owładnięta Bożą obecnością. Jeśli się nie mylę, zostało mi objawione, co następuje: Córko, motyw jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. 


Pierwsze: Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu. 


Drugie: Przeciwko Jej Dziewictwu. 


Trzecie: Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka. 


Czwarte: Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki. 


Piąte: Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach. Oto, droga córko, motyw, który kazał Niepokalanemu Sercu Maryi prosić mnie o ten mały akt wynagrodzenia. A poza względem dla Niej chciałem poruszyć moje miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, które miały nieszczęście Ją obrazić. Co do ciebie, zabiegaj nieustannie swymi modlitwami i ofiarami, aby poruszyć Mnie do okazania tym biednym duszom miłosierdzia". 


Jezus powiedział do siostry Łucji: "To prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymanie przyrzeczonych łask. Ja jednak wolę tych, którzy odprawią pięć pierwszych sobót w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią piętnaście, bezdusznie i z obojętnością"".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: