wtorek, 24 lutego 2015

Św. Hieronim

"Na cóż zda się wycieńczać ciało wstrzemięźliwością, jeśli umysł nadyma się pychą".

Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1765-post

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.pch24.pl/sw--hieronim---obronca-kosciola-i-czciciel-maryi,18072,i.html

poniedziałek, 23 lutego 2015

Benedykt XVI

"Celem prawdziwego postu jest spożywanie prawdziwego pokarmu, którym jest pełnienie woli Ojca (J 4, 34). Skoro Adam nie posłuchał nakazu Boga, by nie spożywać owocu z drzewa poznania dobra i zła, człowiek wierzący poprzez post pragnie z pokorą zawierzyć się Bogu, ufając w Jego dobroć i miłosierdzie".

Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1765-post

Fotografia pochodzi ze strony:
http://franciszkanska3.pl/Drugi-dzien-wizyty-Benedykta-XVI-w-Libanie,a,17025

niedziela, 22 lutego 2015

Św. Siostra Faustyna


"Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. - Po chwili powiedział mi Jezus:
Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie.".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.faustyna.pl/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.faustyna.pl/zmbm/22-lutego-w-plocku/

sobota, 21 lutego 2015

Św. Jan Paweł II

"Post ostatecznie ma pomagać każdemu z nas w czynieniu z siebie całkowitego daru dla Boga".

Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1765-post

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.rudy-opactwo.pl/?p=aktualnosci&id=179

środa, 18 lutego 2015

Św. Jan Bosko

"Niech poszczą wasze oczy. Oczy są nazywane oknami, przez które do duszy wchodzi szatan".

Tekst pochodzi ze strony:
https://www.kapucyni.pl/index.php/inne/zote-myli/1765-post

Fotografia pochodzi ze strony:
http://lodz.salezjanie.pl/pl/patron

poniedziałek, 16 lutego 2015

Sł. Boża Anna Jenke

"Spowiednik powiedział mi, że przede mną wielkie posłannictwo, że coś muszę zdziałać dla narodu, coś po sobie zostawić w słowie i piśmie. Teraz dla mnie czas hartowania, oświecenia i modlitwy - potem kiedyś przyjdzie czas działania, do którego muszę się przygotować...".

Tekst pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/anna_jenke/art_slow.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/anna_jenke/prof.htm

niedziela, 15 lutego 2015

Św. Siostra Faustyna

"Dusza, rozmiłowana w Bogu i w Nim zatopiona, idzie do obowiązku z tym samym usposobieniem jak do Komunii świętej i najprostszą czynność wykonuje z wielką starannością, pod miłosnym spojrzeniem Boga; nie miesza się, gdy rzecz jaka okaże się po czasie mniej udana, ona jest spokojna, bo w chwili działania zrobiła, co było w jej mocy".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.faustyna.pl/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/siostra_faustyna/


sobota, 14 lutego 2015

Bł. Ks. Michał Spoćko

"Zazwyczaj cierpienie wypędza i pożera radość, jeżeli się cierpi bez celu. Cierpienie zaś w intencji dobrej rodzi najpiękniejszą, najczystszą i najtrwalszą radość, jaką mieli męczennicy".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.sopocko.pl/

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.sopocko.pl/zyciorys.php

piątek, 13 lutego 2015

Siostra Łucja

"Co się tyczy trudnych czasów, przez które przechodzimy, to pamiętajmy, że Bóg jest jedynym, który może nas uratować za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, naszej niebieskiej Matki, która jest taka dobra!

Ufności! Ale, jak wiecie, obietnica jest warunkowa: jeśli przestaną obrażać Boga, jeśli będą czynić pokutę, jeśli poświęcą się modlitwie".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.sekretariatfatimski.pl/siostra-lucja/232-upomnienia-ostrzezenia-apele-siostry-lucji

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.sekretariatfatimski.pl/siostra-lucja/232-upomnienia-ostrzezenia-apele-siostry-lucji

czwartek, 12 lutego 2015

Sługa Boży Jerzy Ciesielski

"Na końcu życia jest niewątpliwie śmierć... Po śmierci jest sąd... Ten sąd jest weryfikacją całego życia, jego ostateczną oceną. Czy zatem nie jest rzeczą logiczną kryteria sądu ostatecznego stosować w życiu na co dzień, aby mieć w pamięci, co nas w decydującym momencie czeka?...".


Tekst pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/jerzy_ciesielski/notatki.htm


Fotografia pochodzi ze strony: 

środa, 11 lutego 2015

Słowa Matki Bożej w Lourdes


"Nie obiecuję Ci szczęścia na tym świecie, lecz w innym."

"Pokuta".

"Módlcie się do Boga o nawrócenie grzesznikow".

"Jestem Niepokalane Poczecie".


Tekst pochodzi ze strony: http://www.dziecimaryi.katolicki.eu/glowna.php?id=lourdes

Fotografia pochodzi ze strony:
http://saltandlighttv.org/blog/mary/our-lady-of-lourdes-pray-for-us

wtorek, 10 lutego 2015

Św. Robert Bellarmin

"Mądry nie pragnie pomyślności czy nieszczęść, bogactwa czy ubóstwa, zdrowia czy choroby, zaszczytów czy niesławy, życia lub śmierci dla nich samych, ani też nie unika ich ze względu na nie same. Jeżeli służą Bożej chwale i twemu wiecznemu zbawieniu, są dobre, i trzeba je pożądać. Jeżeli stanowią przeszkodę, są złe, i trzeba ich unikać".

niedziela, 8 lutego 2015

Św. Jan Bosko

"Oto środki do zachowania czystości; modlitwa, ucieczka od nieróbstwa, częste przyjmowanie sakramentów, czujność w rzeczach małych".

sobota, 7 lutego 2015

Słowa Matki Bożej

"Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 6 lutego 2015

Słowa Pana Jezusa

"Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i wzbogacić ludzi swymi Bożymi skarbami. "w nim znajdą wszystko czegokolwiek będzie im potrzeba dla ratowania swych dusz z przepaści zguby"".