niedziela, 8 lutego 2015

Św. Jan Bosko

"Oto środki do zachowania czystości; modlitwa, ucieczka od nieróbstwa, częste przyjmowanie sakramentów, czujność w rzeczach małych".