piątek, 13 lutego 2015

Siostra Łucja

"Co się tyczy trudnych czasów, przez które przechodzimy, to pamiętajmy, że Bóg jest jedynym, który może nas uratować za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, naszej niebieskiej Matki, która jest taka dobra!

Ufności! Ale, jak wiecie, obietnica jest warunkowa: jeśli przestaną obrażać Boga, jeśli będą czynić pokutę, jeśli poświęcą się modlitwie".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.sekretariatfatimski.pl/siostra-lucja/232-upomnienia-ostrzezenia-apele-siostry-lucji

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.sekretariatfatimski.pl/siostra-lucja/232-upomnienia-ostrzezenia-apele-siostry-lucji