niedziela, 19 kwietnia 2015

Bł. Stanisław Starowieyski

"Ciebie, o Panie, proszę nie o przeznaczenie mnie do wielkich dróg zawiłych, ale gdzieś w najniższym miejscu pozwól mi stać".

Tekst pochodzi z "Naszego Dziennika", nr 90 (5234) z dnia 18-19 kwietnia 2015r., str. M7.

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.niedziela.pl/artykul/78075/nd/Wzor-Polaka-katolika-i-dzialacza-Akcji


czwartek, 16 kwietnia 2015

Św. Urszula Ledóchowska

"Módlcie się z ufnością bez granic, lecz i z wytrwałością. Bóg na pewno da, o co prosimy, jeżeli to będzie dla dobra naszej duszy. Trzeba jednak modlić się wytrwale, choćby latami całymi"


Fotografia pochodzi ze strony:
http://sanktuarium-pniewy.pl/pl/galeria/category/1-sw-urszula


wtorek, 14 kwietnia 2015

Św. Siostra Faustyna

"Często towarzyszę duszom konającym i wypraszam im ufność w miłosierdzie Boże, i błagam Boga o wielkość łaski Bożej, która zawsze zwycięża. Miłosierdzie Boże dosięga nieraz grzesznika w ostatniej chwili, w sposób dziwny i tajemniczy. Na zewnątrz widzimy, jakoby było wszystko stracone, lecz tak nie jest; dusza, oświecona promieniem silnej łaski Bożej ostatecznej, zwraca się do Boga w ostatnim momencie z taką siłą miłości, że w jednej chwili otrzymuje od Boga [przebaczenie] i win, i kar, a na zewnątrz nie daje nam żadnego znaku ani żalu, ani skruchy, ponieważ już na zewnętrzne rzeczy oni nie reagują. O jak, niezbadane jest miłosierdzie Boże. Ale, o zgrozo - są też dusze, które dobrowolnie i świadomie tę łaskę odrzucają i nią gardzą; chociaż już w samym skonaniu Bóg miłosierny daje duszy ten moment jasny wewnętrzny, że jeżeli dusza chce, ma możność wrócić do Boga. Lecz nieraz u dusz jest zatwardziałość tak wielka, że świadomie wybierają piekło; udaremnią wszystkie modlitwy, jakie inne dusze za nimi do Boga zanoszą, i nawet same wysiłki Boże..."

(Dzienniczek Św. Siostry Faustyny, 1698)


Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.faustyna.pl/fzycie.htm

poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Słowa Pana Jezusa do św. Siostry Faustyny


"+ W pewnej chwili powiedział mi Pan:

Postępuj jak żebrak, który nie wymawia się, jak dostanie większą jałmużnę, ale raczej dziękuje serdeczniej; i ty, jeżeli ci udzielam większych łask, to nie wymawiaj się, żeś niegodna ich. Ja wiem o tym, ale raczej ciesz się i raduj, i bierz tyle skarbów z serca Mojego, ile udźwignąć możesz, bo wtenczas lepiej Mi się podobasz. 

I jeszcze ci coś powiem - nie tylko bierz te łaski dla siebie, ale i dla bliźnich, to jest zachęcaj dusze, z którymi się stykasz, do ufności w nieskończone miłosierdzie Moje. O, jak bardzo kocham dusze, które Mi zupełnie zaufały - wszystko im uczynię".

(Dzienniczek św. Siostry Faustyny, 294)

niedziela, 12 kwietnia 2015

Słowa Pana Jezusa do św. Siostry Faustyny


"Zaraz po przebudzeniu ogarnęła mnie obecność Boża i czuję się dzieckiem Bożym. Miłość Boża zalała duszę moją i dał mi [Pan] poznać, jak wszystko od Jego woli zależne jest - i powiedział mi te słowa: Pragnę udzielić odpustu zupełnego duszom, które przystąpią do spowiedzi i Komunii świętej w święto Miłosierdzia Mojego. - I rzekł do mnie: Córko Moja, nie bój się niczego, Ja zawsze jestem z tobą, chociaż ci się zdaje, jakoby Mnie nie było, a uniżenie twoje ściąga Mnie z wysokiego tronu i łączę się ściśle z tobą" (Dz. 1109).

Tekst pochodzi ze strony:

sobota, 11 kwietnia 2015

Słowa Pana Jezusa do św. Siostry Faustyny


"Pragnę, ażeby kapłani głosili to wielkie miłosierdzie Moje względem dusz grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie grzesznik. Palą Mnie płomienie miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie" (Dz. 50).

Tekst pochodzi ze strony:

piątek, 10 kwietnia 2015

Słowa Pana Jezusa do św. Siostry Faustyny


"Na drugi dzień po Komunii świętej usłyszałam głos: Córko Moja, patrz w przepaść miłosierdzia Mojego i oddaj temu miłosierdziu Mojemu cześć i chwałę, a uczyń to w ten sposób: zbierz wszystkich grzeszników z całego świata i zanurz ich w przepaści miłosierdzia Mojego. Pragnę się udzielać duszom, dusz pragnę, córko Moja. W święto Moje - w święto Miłosierdzia - będziesz przebiegać świat cały i sprowadzać będziesz dusze zemdlone do źródła miłosierdzia Mojego. Ja je uleczę i wzmocnię" (Dz. 206).

Tekst pochodzi ze strony: