sobota, 31 sierpnia 2013

Św. Robert Bellarmin


"Mądry nie pragnie pomyślności czy nieszczęść, bogactwa czy ubóstwa, zdrowia czy choroby, zaszczytów czy niesławy, życia lub śmierci dla nich samych, ani też nie unika ich ze względu na nie same. Jeżeli służą Bożej chwale i twemu wiecznemu zbawieniu, są dobre, i trzeba je pożądać. Jeżeli stanowią przeszkodę, są złe, i trzeba ich unikać".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 30 sierpnia 2013

Św. Jan od Krzyża


"Kto kieruje się rozumem, jest jak człowiek pożywający sam miąższ, a kto idzie za upodobaniem woli, jest jak ten, co je liche owoce".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 29 sierpnia 2013

Bł. Jan Paweł II


"Krzyż to znaczy: oddać swe życie za brata, aby wraz z jego życiem ocalić własne. Krzyż znaczy: miłość silniejsza jest od nienawiści i od zemsty, lepiej jest dawać, aniżeli brać, angażowanie się jest skuteczniejsze od czczego stawiania żądań. (...) Krzyż znaczy: miłość nie zna granic – rozpocznij od tych, którzy są najbliżej ciebie, i nie zapominaj o tych, którzy są najdalej".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 28 sierpnia 2013

Bł. Karol de Foucauld


"Całe nasze istnienie, całe nasze jestestwo winno „krzyczeć Ewangelię na dachach”, cała nasza osoba winna oddychać Jezusem, wszystkie nasze czyny, nasze życie powinno „krzyczeć”, że należymy do Jezusa i być obrazem życia ewangelicznego".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 27 sierpnia 2013

Św. Augustyn


"Chcesz być wielki? Zaczynaj od tego, co najmniejsze. Chcesz wznieść wysoki gmach? Pomyśl najpierw o fundamencie pokory. Budowniczy tym głębiej kopie fundament, im wyższy gmach zamierza zbudować. Podczas budowy gmachu będzie się wznosił w górę, ale żeby wykopać fundament, trzeba zejść na dół".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 26 sierpnia 2013

Sługa Boży Ks. Kard. Stefan Wyszyński


"W czasie pobytu w Seminarium Duchownym we Włocławku dwa nabożeństwa się wzajemnie uzupełniały: do Serca Pana Jezusa i do Matki Bożej Jasnogórskiej, której obraz był w bocznym ołtarzu. Wszystkie święta Matki Bożej obchodziłem z wielkim podniesieniem ducha. Święcenia kapłańskie otrzymałem w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w Bazylice Włocławskiej. Pierwszą Mszę świętą odprawiłem na Jasnej Górze, przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Odtąd chętnie wybierałem ołtarz Matki Bożej, by przed nim składać Bogu codzienną Ofiarę".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 25 sierpnia 2013

Bł. Matka Teresa z Kalkuty


"Największą chorobą naszych czasów nie jest trąd czy gruźlica, lecz raczej doświadczenie tego, że się jest nie chcianym, porzuconym, zdradzonym przez wszystkich. Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego, który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 24 sierpnia 2013

Św. Gianna Beretta Molla


"Wszyscy, pracując, służymy innym. Lekarze w szczególny sposób zajmują się człowiekiem. Kiedy staje przed nami osoba potrzebująca pomocy, oczekuje od nas całej naszej wiedzy, naszych zdolności, naszego człowieczeństwa. Nasza misja nie kończy się wtedy, kiedy pacjent odkłada niepotrzebne już lekarstwo. Jest przecież jeszcze jego dusza, którą trzeba zaprowadzić do Boga. Tak, jak kapłan dotyka Ciała Pańskiego w Eucharystii, my lekarze dotykamy Chrystusa w naszych pacjentach".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 23 sierpnia 2013

Bł. Ks. Władysław Findysz


"Zmieniłem się bardzo w wiezieniu w ciągu tych kilku miesięcy. Traktowano mnie jak bandytę, upokarzano, wyśmiewano popychano po chamsku, głodzono. A gdy poprosiłem o jedzenie karmiono mnie słonymi śledziami, nie dając kropli wody do popicia. Bardzo się męczyłem. Zacząłem chorować".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 22 sierpnia 2013

Benedykt XVI"Tytuł Królowa jest zatem tytułem wyrażającym zaufanie, radość, miłość. Wiemy, że Ta, która ma w swych dłoniach po części losy świata, jest dobra, kocha nas i pomaga nam w naszych trudnościach.

Drodzy przyjaciele, nabożeństwo do Matki Bożej jest ważnym elementem życia duchowego. W naszej modlitwie pamiętajmy, by zwracać się do Niej z ufnością. Maryja niezawodnie będzie orędować za nami u swojego Syna. Patrzmy na Nią i naśladujmy Jej wiarę, pełne otwarcie na Boży zamysł miłości, wielkoduszne przyjęcie Jezusa. Uczmy się żyć od Maryi. Maryja jest Królową nieba, bliską Boga, ale jest także Matką bliską każdego z nas, która nas kocha i wysłuchuje naszego głosu. Dziękuję za uwagę".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 21 sierpnia 2013

Św. Maksymilian Maria Kolbe


"Ta jest najwyższa mądrość, przez wzgardę świata ciągnąć do królestwa niebieskiego. Pokora Niepokalanej spowodowała Macierzyństwo Boże: "Quia ancillam humilem...". Pan Bóg się upokarza; a ty, gnoju, się pysznisz! Nierozłącznymi towarzyszami ubóstwa są: wzgarda i boleść. Pycha cnoty w grzechy zamienia; a pokora grzechy w cnoty. Tylko pokorny jest spokojny".


Tekst pochodzi z "Rycerza Niepokalanej", nr 7-8 (686-687), lipiec-sierpień 2013r., str. 18.

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 20 sierpnia 2013

Bł. Ks. Michał Sopoćko

"Są prawdy, które się zna i często o nich się słyszy i mówi, ale się nie rozumie. Tak było ze mną co do prawdy miłosierdzia Bożego. Tyle razy wspominałem o tej prawdzie w kazaniach, powtarzałem w modlitwach kościelnych - szczególnie w psalmach - ale nie rozumiałem znaczenia tej prawdy, ani też nie wnikałem w jej treść, że jest najwyższym przymiotem działalności Boga na zewnątrz. Dopiero trzeba było prostej zakonnicy S. Faustyny ze Zgromadzenia Opieki M.B. (Magdalenek), która intuicją wiedziona powiedziała mi o niej krótko i często to powtarzała, pobudzając mię do badania, studiowania i częstego o tej prawdzie myślenia. Nie mogę tu powtarzać, a raczej ujmować szczegółów naszej rozmowy, a tylko ogólnie zaznaczę, że z początku nie wiedziałem dobrze o co chodzi, słuchałem, nie dowierzałem, zastanawiałem się, badałem, radziłem się innych - dopiero po kilku latach zrozumiałem doniosłość tego dzieła, wielkość tej idei i przekonałem się sam o skuteczności tego starego wprawdzie, ale zaniedbanego i domagającego się w naszych czasach odnowienia, wielkiego, życiodajnego kultu".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 19 sierpnia 2013

Św. Siostra Faustyna

"Dał mi Bóg poznać, na czym polega prawdziwa miłość, i udzielił mi światła, jak ją okazać Bogu w praktyce. Prawdziwa miłość Boga zależy na wypełnieniu woli Bożej. Ażeby okazać miłość Bogu w czynie, trzeba, ażeby wszystkie uczynki nasze, chociażby były najmniejsze - muszą płynąć z miłości dla Boga. - I powiedział mi Pan: Dziecię Moje, najwięcej Mi się podobasz przez cierpienie. W cierpieniach swoich fizycznych czy też moralnych, córko Moja, nie szukaj współczucia u stworzeń. Chcę, aby woń cierpień twoich była czysta, bez żadnych przymieszek. Żądam, żebyś się nie tylko oderwała od stworzeń, ale i sama od siebie. Córko Moja, chcę się napawać miłością serca twego - miłością czystą, dziewiczą, nieskalaną, bez żadnego przyćmienia. Córko Moja, im więcej ukochasz cierpienie, tym miłość twoja ku Mnie będzie czystsza".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 18 sierpnia 2013

Bł. Jan Paweł II

"W obliczu współczesnych form ubóstwa (...), potrzebna jest dziś «wyobraźnia miłosierdzia» w duchu solidarności z bliźnimi (...). Niech tej «wyobraźni» nie zabraknie mieszkańcom Krakowa i całej naszej Ojczyzny. Niech wyznacza duszpasterski program Kościoła w Polsce. Niech orędzie o Bożym miłosierdziu zawsze znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia ludzi".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 17 sierpnia 2013

Św. Jan Złotousty

"Pan straszliwą karę zapowiada tym, którzy zarażają innych swoją przewrotnością, a wielka nagrodę obiecuje za troskę i staranie poniesione względem małych".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 16 sierpnia 2013

Sł. Boży Jerzy Ciesielski
"Przyszłość jest niewiadoma. Bo co naprawdę mogę powiedzieć, co będzie ze mną za dzień, a za miesiąc? Rozpatrywanie przeszłości - wątpliwe daje korzyści. Pozostaje teraźniejszość. Wydaje mi się, że możliwości startu są szerokie. Obojętnie skąd się zaczyna, byle zacząć iść".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 15 sierpnia 2013

Bł. Mariam Baouardy


"Och! Jaka Ona piękna, Maryja! Jej korona jest z diamentu, tak jak gwiazdy, a Jej gwiazdy jaśniejsze są od słońca. Jej piersi a zwłaszcza jej ręce całe jaśnieją, tam, gdzie spoczywał Jezus...".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 14 sierpnia 2013

Bł. Jan Paweł II o św. Maksymilianie Marii Kolbe"Natchnieniem całego życia była mu Niepokalana, której zawierzył swoją miłość do Chrystusa i swoje pragnienie męczeństwa. W tajemnicy Niepokalanego Poczęcia odsłaniał się przed oczyma jego duszy ów przewspaniały, nadprzyrodzony świat łaski Bożej, ofiarowanej człowiekowi. Wiara i uczynki całego życia o. Maksymiliana wskazują na to, że swoją współpracę z Bożą łaską podejmował jako bojowanie pod znakiem Niepokalanego Poczęcia".

Tekst pochodzi z "Rycerza Niepokalanej", nr 7-8 (686-687), lipiec-sierpień 2013r., str. 19.

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 13 sierpnia 2013

poniedziałek, 12 sierpnia 2013

Sługa Boży Franciszek Powiertowski


"O Boże, jak chciałbym Cię kochać, jak najwięcej. (…) Dzięki Ci, o Boże, za te chwile ciszy, chociaż smutno mi, że nie mogę Cię kochać tak jakbym chciał. O Jezu, nie dopuść do tego, bym z własnej winy miał coś stracić, coś z miłości do Ciebie".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 11 sierpnia 2013

Św. Rafał Kalinowski"Świat wszystkiego może mnie pozbawić, ale zostanie zawsze jedna kryjówka dla niego niedostępna: modlitwa! W niej da się streścić przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w postaci nadziei. – Boże, jakim skarbem obdarzasz tych, co w Tobie swą ufność pokładają!".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 10 sierpnia 2013

Bł. Franciszka Siedliska


"Módlcie się z pełną ufnością, że Pan tak wszystkim kieruje, co dla nas najlepsze będzie, bo wszelkie osobiste chęci, pragnienia tego lub owego powinny zniknąć, aby się tylko spełniła wola naszego Pana, lecz obok modlitwy pracujmy nad sobą. Jeżeli są trudności, kto wie, czy my temu nie jesteśmy winne; czy Pan nie jest zmuszony dla twardości naszej prowadzić nas drogą krzyża i cierpienia, bo może w radości i pociechach ostygłybyśmy i zasnęły w służbie Jego".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 9 sierpnia 2013

Św. Edyta Stein


"Jeśli wieczorna rewizja minionego dnia pokaże, że wszystko było łataniną, zostawiającą wiele zaplanowanych rzeczy niewykonanych i obudzi w nas głębokie zawstydzenie i żal - przyjmijmy jeszcze i to, składając siebie w ręce Boga i Jemu się oddając. W ten sposób spoczniemy w Nim i rzeczywiście odpoczniemy, aby rozpocząć nowy dzień jako nowe życie ".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 8 sierpnia 2013

Bł. Maria Stella Mardosewicz"Mój Boże, jeśli potrzebna jest ofiara z życia, niech raczej nas rozstrzelają aniżeli tych, którzy mają rodziny - modlimy się nawet o to".


Tekst pochodzi z Tygodnika Katolickiego "Niedziela", nr 31 z dnia 4 sierpnia 2013r., str. 26.

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 7 sierpnia 2013

Sługa Boży Ks. Kardynał Stefan Wyszyński


"Istnieje obowiązek miłości Ojczyzny. Jest to obowiązek moralny, a nawet religijny. Jest on tak powszechny, że przekracza wszelkie granice dzielące Naród na warstwy społeczne czy też polityczne".


Tekst pochodzi z Tygodnika Katolickiego "Niedziela", nr 31 z dnia 4 sierpnia 2013r., str. 17.

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 6 sierpnia 2013

Św. Józef Moscati


"Kto przyjmuje Komunię Świętą każdego ranka, ma ze sobą ładunek energii, który nie ulega wyczerpaniu".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 5 sierpnia 2013

Św. Bonawentura


"Zdrowaś Maryjo, boleści pełna, Ukrzyżowany z Tobą, najboleśniejszaś Ty między niewiastami i bolesny owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Ukrzyżowanego, uproś nam krzyżującym Syna Twojego łzy pokutne teraz i w godzinę śmierci naszej. AMEN".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 4 sierpnia 2013

Św. Jan Maria Vianney


"O, jak to pięknie, gdy się rzecz każdą czyni z Bogiem!... Jeśli pracujesz z Bogiem, On pracę twą pobłogosławi, On nawet uświęca wszystkie kroki twoje. Wszystko będzie policzone: każde umartwienie wzroku, każde odmówienie sobie jakiejś przyjemności – wszystko będzie zapisane. A więc, duszo moja, każdego ranka składaj się Bogu w ofierze".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 3 sierpnia 2013

Słowa Pana Jezusa do Siostry Łucji

"To prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymanie przyrzeczonych łask. Ja jednak wolę tych, którzy odprawią pięć pierwszych sobót w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią piętnaście, bezdusznie i z obojętnością".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 2 sierpnia 2013

Słowa Pana Jezusa do św. Małgorzaty Marii Alacoque
"Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają Mu w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną serca służbie Mojej szczególnie poświęcone. 


Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci Mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez Komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję. W zamian za to obiecuję ci, że Serce Moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 1 sierpnia 2013

Bł. Jan Paweł II


"Rodzina jest wspólnotą najpełniejszą z punktu widzenia więzi międzyludzkiej. Nie ma więzi, który by ściślej wiązała osoby, niż więź małżeńska i rodzinna. Nie ma innej, którą by można najpełniej określić jako komunię. Nie ma też innej, w której wzajemne zobowiązania byłyby tak głębokie i całościowe, a ich naruszenie godziłoby bardziej boleśnie w ludzką wrażliwość: kobiety, mężczyzn, dzieci, rodziców".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: