czwartek, 1 sierpnia 2013

Bł. Jan Paweł II


"Rodzina jest wspólnotą najpełniejszą z punktu widzenia więzi międzyludzkiej. Nie ma więzi, który by ściślej wiązała osoby, niż więź małżeńska i rodzinna. Nie ma innej, którą by można najpełniej określić jako komunię. Nie ma też innej, w której wzajemne zobowiązania byłyby tak głębokie i całościowe, a ich naruszenie godziłoby bardziej boleśnie w ludzką wrażliwość: kobiety, mężczyzn, dzieci, rodziców".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: