niedziela, 18 sierpnia 2013

Bł. Jan Paweł II

"W obliczu współczesnych form ubóstwa (...), potrzebna jest dziś «wyobraźnia miłosierdzia» w duchu solidarności z bliźnimi (...). Niech tej «wyobraźni» nie zabraknie mieszkańcom Krakowa i całej naszej Ojczyzny. Niech wyznacza duszpasterski program Kościoła w Polsce. Niech orędzie o Bożym miłosierdziu zawsze znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia ludzi".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: