sobota, 31 sierpnia 2013

Św. Robert Bellarmin


"Mądry nie pragnie pomyślności czy nieszczęść, bogactwa czy ubóstwa, zdrowia czy choroby, zaszczytów czy niesławy, życia lub śmierci dla nich samych, ani też nie unika ich ze względu na nie same. Jeżeli służą Bożej chwale i twemu wiecznemu zbawieniu, są dobre, i trzeba je pożądać. Jeżeli stanowią przeszkodę, są złe, i trzeba ich unikać".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: