środa, 21 sierpnia 2013

Św. Maksymilian Maria Kolbe


"Ta jest najwyższa mądrość, przez wzgardę świata ciągnąć do królestwa niebieskiego. Pokora Niepokalanej spowodowała Macierzyństwo Boże: "Quia ancillam humilem...". Pan Bóg się upokarza; a ty, gnoju, się pysznisz! Nierozłącznymi towarzyszami ubóstwa są: wzgarda i boleść. Pycha cnoty w grzechy zamienia; a pokora grzechy w cnoty. Tylko pokorny jest spokojny".


Tekst pochodzi z "Rycerza Niepokalanej", nr 7-8 (686-687), lipiec-sierpień 2013r., str. 18.

Fotografia pochodzi ze strony: