poniedziałek, 30 września 2013

Akt oddania się rodziny św. Michałowi Archaniołowi


"Bądź pozdrowiony św. Michale Archaniele, Aniele Stróżu i opiekunie Świętej Rodziny, wodzu wszystkich Aniołów. Czuwaj nad naszą rodziną, która Ci się powierza i poświęca. Rządź nami, kieruj i prowadź nas. Ty, który swoją szczególną miłością ku Bogu zapaliłeś niegdyś rzesze Aniołów, a dotąd zapalasz wielką rodzinę dzieci Bożych, połącz całą naszą rodzinę tym samym węzłem miłości Bożej i uczyń przez to szczęśliwą w tym i w przyszłym życiu. Ochraniaj i strzeż każdego z nas od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Bądź naszym opiekunem, obrońcą, przewodnikiem, naszą siłą, ostoją i zwycięstwem.

Prosimy Cię, abyś nas oddał i poświęcił Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi, abyś nas na wieki z Nimi zjednoczył, tak jak Ty z Nimi jesteś zjednoczony. Z Tobą i przez Ciebie chcemy Je kochać, czcić, pocieszać i Im wynagradzać Wspomagaj nas nieustannie w bezkrwawym boju o zbawienie dusz i powszechne królowanie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Spraw, aby „nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca” (Ap 12,10), a ludzkość wraz z Tobą i Niebianami śpiewała pieśń uwielbienia: „Któż jak Bóg!” Amen.".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 29 września 2013

Poświęcenie się św. Michałowi Archaniołowi


"O wielki Książę Niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, św. Michale Archaniele, oto ja, ufny w twą dobroć, powodowany potężnym wpływem twoich modlitw i licznymi twymi dobrodziejstwami, obieram ciebie za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Bądź moją mocą, abym nigdy nie obraził Boga, broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 28 września 2013

Bł. Jan Paweł II


"Nie można oddzielić Chrystusa od ludzkiej pracy. Współczesna bowiem problematyka ludzkiej pracy ostatecznie sprowadza się nie do techniki, i nawet nie do ekonomii, ale do jednej podstawowej kategorii: jest to kategoria godności pracy – czyli godności człowieka".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 27 września 2013

Benedykt XVI


"Kto wierzy, nigdy nie jest sam. Bóg w swoim Synu nie zostawia nas samych z naszymi cierpieniami, ale jest z nami, pomaga nam je znosić i pragnie uzdrowić do głębi nasze serce. Wyzdrowienie fizyczne, wyraz głębszego uzdrowienia, ukazuje tym samym, jakie znaczenie ma dla Chrystusa cały człowiek, z duszą i ciałem".
Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 26 września 2013

Bł. Stanisław Papczyński


"Jeśli tylko zdołamy powstrzymać się od haniebnej żądzy posiadania, mile widziani będziemy przez wielu, wszyscy nas pokochają, zawrzemy wiele przyjaźni, będziemy żyć w zgodzie ze wszystkimi. Będzie zupełnie inaczej, jeśli kierować nami będzie żądza posiadania. Zerwą się wtedy twarde jak stal więzy przyjaźni, wielu odwróci się od nas, opuszczą nas wtedy przyjaciele, utracimy kolegów, nie będziemy mieli sprzymierzeńców i naliczymy więcej wrogów".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 25 września 2013

Bł. Honorat Koźmiński


"Rzecz, która czyni drogi Pańskie gładkimi – to skromność i czystość w myślach i słowach, i w całym zachowaniu się, tak przeciwna owej rozwiązłości cielesnej, o której Pismo Święte nawet wzmianki czynić nie chce".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 24 września 2013

Bł. Jan Paweł II


"Osoba ludzka, stworzona na obraz i podobieństwo Boga, nie może stać się niewolnikiem rzeczy, cywilizacji technicznej, konsumizmu, łatwego sukcesu. Człowiek nie może stać się niewolnikiem swoich różnych skłonności i namiętności, niekiedy celowo podsycanych".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 23 września 2013

Św. Maksymilian Maria Kolbe


"Modlitwa to zapoznany, a jednak najpotężniejszy środek do przywrócenia pokoju w duszach, do dania im szczęścia, zbliżenia ich do miłości Bożej. Modlitwa odradza świat. Modlitwa jest warunkiem nieodzownym odrodzenia i życia duszy".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 22 września 2013

Benedykt XVI


"Sam człowiek nie ma dość siły, by stawić opór zniewoleniu. Ale zjednoczeni w Jezusie mamy pewność, że je zwyciężymy. Chrystus jest Bogiem bliskim, który ma wolę i moc uwolnienia nas od zła, i właśnie dlatego Ewangelię nazywamy prawdziwie Dobra Nowiną".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 21 września 2013

Sł. Boży ks. Franciszek Blachnicki


"Talenty zdolne do tworzenia kultury degradują się w pijaństwie i rozpuście. Z zatrutych alkoholem mózgów wychodzą twory noszące na sobie piętno deprawacji i zwyrodnienia duchowego".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 20 września 2013

Benedykt XVI


"Będąc młodym teologiem, jeszcze przed Soborem, zachowywałem lekki dystans do niektórych antycznych formuł. Na przykład do słynnej: De Maria numquam satis (O Maryi nigdy nie za wiele). Wydawała mi się ona przesadzona. Z trudnością też pojmowałem sens innego znanego określenia (powtarzanego w Kościele od pierwszych wieków – po niezapomnianej debacie – od kiedy Sobór Efeski proklamował w 431 roku Maryję Theotókos, Matką Boga), a mianowicie określenie Dziewicy jako Pogromczyni wszystkich herezji.

Teraz jednak, w tym czasie zagubienia, kiedy na prawdziwą wiarę napierają z każdej strony różne heretyckie dewiacje, teraz rozumiem, że nie chodziło tu o przesadzone wyobrażenia pobożności maryjnej, ale o prawdy zawsze aktualne, dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 19 września 2013

Słowa Matki Bożej w La Salette


"Jeżeli mój lud nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić ramię Mojego Syna. Jest ono tak mocne i tak ciężkie, że nie zdołam go dłużej powstrzymywać. 

Od jak dawna już cierpię za was. Chcąc, by Mój Syn was nie opuścił, jestem zmuszona ustawicznie Go o to prosić, a wy sobie nic z tego nie robicie. 

Choćbyście nie wiem jak się modlili i nie wiem co czynili, nigdy nie zdołacie wynagrodzić trudu, którego się dla was podjęłam".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 18 września 2013

Św. Stanisław Kostka


"Kościół rozumie się wtedy, gdy się go poznaje".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 17 września 2013

Św. Jan od Krzyża


"Mądrość przychodzi przez miłość, milczenie i umartwienie. Największą mądrością jest umieć milczeć i nie zważać na słowa, uczynki i życie innych".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 16 września 2013

Św. Ojciec Pio

"Chciałbym kochać Maryję tak, jak na to zasługuję. Pamiętajmy jednak, że wszyscy święci i aniołowie razem wzięci nie potrafią godnie kochać i czcić Matki Bożej. Tak chciałbym mieć bardzo mocny głos, abym nim wezwać wszystkich grzeszników świata, aby kochali Matkę Bożą".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 15 września 2013

Św. Bernard

"O Święta Matko, miecz naprawdę przeniknął Twoją duszę. Jedynie przenikając duszę Matki, mógł dosięgnąć ciała Syna. Umarłemu Jezusowi, któremu nie mogła już zaszkodzić niemiłosierna włócznia, otworzyła bok, Tobie zaś przeszyła serce. Jego duszy już tam nie było, a Twoja nie mogła się stamtąd oderwać. Straszny ból przeszył Twoją duszę, toteż zupełnie słusznie nazywamy Cię więcej niż Męczennicą, ponieważ ból współcierpienia przewyższa udrękę ciała".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 14 września 2013

Bł. Jan Paweł II


"Brońcie Krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym... Niech Krzyż przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 13 września 2013

Św. Siostra Faustyna

"Kiedy weszłam do swej samotni - usłyszałam te słowa: Każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę albo przy konającym inni odmówią - jednak odpustu tego samego dostępują. Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę, i poruszą się wnętrzności miłosierdzia Mojego, dla bolesnej męki Syna Mojego. O, gdyby wszyscy poznali, jak wielkie jest miłosierdzie Pańskie, ale jak bardzo my wszyscy potrzebujemy tego miłosierdzia, a szczególnie w tej stanowczej godzinie".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 12 września 2013

Słowa Matki Bożej do Jakuba Ado

"Nie bój się, chcę na tym miejscu chwałę mego Syna widzieć i nieść pociechę utrapionym". (Rzeszów, 15 sierpnia 1513r.)

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 11 września 2013

Św.Józef Kalasancjusz

"Gdzie nie ma milczenia nie ma także modlitwy ani umartwienia, jedynie wielkie rozprężenie".
Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 10 września 2013

Bł. Ks. Michał Sopoćko

"Jakie są powody niezgody między ludźmi? Jest ich dużo, a wszystkie mają źródło w naruszeniu przykazania: "Będziesz miłował bliźniego twego, jak siebie samego". Kto go przestrzega, ten usuwa ze swego życia wszystko, co sprowadza niepokój z bliźnimi. Taki człowiek wszystkich kocha, nikim nie gardzi, nikomu nie zazdrości, cudzego nie weźmie, strzeże się obmowy i sądów, urazy przebacza, za zło oddaje dobrem, każdemu się chętnie udziela, nawet wrogom swoim oddaje chlebem za kamień wyświadczając im przysługi i modląc się za nich. Tak postępując zyskuje u wszystkich miłość i poważanie, życzliwość i szacunek, których mu odmówić nie mogą nawet ludzie przewrotni".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 9 września 2013

Bł. Aniela Salawa

"Pragnę, żebyś był tak uwielbiony, jak jesteś wyniszczony".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 8 września 2013

Św. Maksymilian Maria Kolbe


"Pan Jezus pierwszy czcił Maryję jako swą Matkę i my więc musimy Go i w tym naśladować. Choćbyśmy do nie wiem jakiej zażyłości i gorącości w tej miłości doszli, to nigdy nie dojdziemy do tego stopnia, w jakim sam Pan Jezus Ją miłował".

Tekst pochodzi z "Rycerza Niepokalanej", nr 7-8 (686-687), lipiec-sierpień 2013r., str. 21.

Fotografia pochodzi ze strony:

sobota, 7 września 2013

Słowa Matki Bożej

"Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

piątek, 6 września 2013

Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

"O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca swego, Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:

Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie; Jemu cześć i chwała na wieki. Amen".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

czwartek, 5 września 2013

Benedykt XVI

"Człowiek posiada osobową godność, gdyż został stworzony na obraz Boży; nie jest tylko czymś, ale kimś, zdolnym do poznawania siebie, do panowania nad sobą, do dawania siebie w sposób wolny i do tworzenia wspólnoty z innymi osobami. Przez łaskę jest powołany do przymierza ze swoim Stwórcą, do dania Mu odpowiedzi wiary i miłości, jakiej nikt inny nie może za niego dać".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

środa, 4 września 2013

Św. Franciszek z Asyżu


"Człowieku, zastanów się, do jakiej wysokiej godności podniósł cię Pan Bóg, bo stworzył cię i ukształtował według ciała na obraz umiłowanego Syna swego i na podobieństwo według ducha".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

wtorek, 3 września 2013

Św. Siostra Faustyna


"W pewnym dniu ujrzałam dwie drogi: jedna droga szeroka, wysypana piaskiem i kwiatami, pełna radości i muzyki, i różnych przyjemności. Ludzie szli tą drogą, tańcząc i bawiąc się - dochodzili do końca, nie spostrzegając, że już koniec. Ale na końcu tej drogi była straszna przepaść, czyli otchłań piekielna. Dusze te na oślep wpadały w tę przepaść; jak szły, tak i wpadały. A była ich tak wielka liczba, że nie można było ich zliczyć.

I widziałam drugą drogę, a raczej ścieżkę, bo była wąska i zasłana cierniem i kamienista, a ludzie, którzy nią szli - ze łzami w oczach i różne boleści były ich udziałem. Jedni padali na te kamienie, ale zaraz powstawali i szli dalej. A w końcu drogi był wspaniały ogród, przepełniony wszelkim rodzajem szczęścia, i wchodziły tam te wszystkie dusze. Zaraz w pierwszym momencie zapominały o swych cierpieniach". (Dzienniczek, 153)

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

poniedziałek, 2 września 2013

Św. Maksymilian Maria Kolbe"Chociaż nie wszyscy miłują prawdę, to jednak ona jedna tylko może być podstawą trwałego szczęścia. Prawda jest jedna. Znana to nam rzecz, a jednak w życiu praktycznym nieraz postępuje się tak, jakoby i nie, i tak w tej samej sprawie mogło być prawdą. Nietrudno na przykład doświadczyć na sobie samym, że czasem postępujemy w zgodzie z wiarą w Opatrzność Bożą nad nami; i innym zaś razem trapimy się zbytnio, jakby tej Bożej Opatrzności nie stało […]. Żadnej prawdy więc nie można zmienić, ale może tylko prawdy poszukiwać, znaleźć i uznać i do niej życie stosować, pójść drogą prawdy we wszystkich sprawach, a zwłaszcza dotyczących ostatecznego celu życia, stosunku do Boga […]. Jedynie prawda może być i jest niezłomnym fundamentem szczęścia tak poszczególnych ludzi, jak i całej ludzkości".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony:

niedziela, 1 września 2013

Bł. Urszula Ledóchowska


"Polak zanadto kocha, by mógł stracić nadzieję".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: