poniedziałek, 2 września 2013

Św. Maksymilian Maria Kolbe"Chociaż nie wszyscy miłują prawdę, to jednak ona jedna tylko może być podstawą trwałego szczęścia. Prawda jest jedna. Znana to nam rzecz, a jednak w życiu praktycznym nieraz postępuje się tak, jakoby i nie, i tak w tej samej sprawie mogło być prawdą. Nietrudno na przykład doświadczyć na sobie samym, że czasem postępujemy w zgodzie z wiarą w Opatrzność Bożą nad nami; i innym zaś razem trapimy się zbytnio, jakby tej Bożej Opatrzności nie stało […]. Żadnej prawdy więc nie można zmienić, ale może tylko prawdy poszukiwać, znaleźć i uznać i do niej życie stosować, pójść drogą prawdy we wszystkich sprawach, a zwłaszcza dotyczących ostatecznego celu życia, stosunku do Boga […]. Jedynie prawda może być i jest niezłomnym fundamentem szczęścia tak poszczególnych ludzi, jak i całej ludzkości".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: