sobota, 28 września 2013

Bł. Jan Paweł II


"Nie można oddzielić Chrystusa od ludzkiej pracy. Współczesna bowiem problematyka ludzkiej pracy ostatecznie sprowadza się nie do techniki, i nawet nie do ekonomii, ale do jednej podstawowej kategorii: jest to kategoria godności pracy – czyli godności człowieka".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: