poniedziałek, 23 września 2013

Św. Maksymilian Maria Kolbe


"Modlitwa to zapoznany, a jednak najpotężniejszy środek do przywrócenia pokoju w duszach, do dania im szczęścia, zbliżenia ich do miłości Bożej. Modlitwa odradza świat. Modlitwa jest warunkiem nieodzownym odrodzenia i życia duszy".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: