niedziela, 29 września 2013

Poświęcenie się św. Michałowi Archaniołowi


"O wielki Książę Niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, św. Michale Archaniele, oto ja, ufny w twą dobroć, powodowany potężnym wpływem twoich modlitw i licznymi twymi dobrodziejstwami, obieram ciebie za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Bądź moją mocą, abym nigdy nie obraził Boga, broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: