sobota, 15 grudnia 2012

Św. Róża z Limy


"Bez brzemienia cierpień nie można wejść na szczyty łaski. Miara łask powiększa się wraz ze wzrostem utrapień. To są prawdziwe i jedynie schody do nieba, i nie ma drogi prowadzącej do niego, która byłaby pozbawiona krzyża".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: