wtorek, 18 grudnia 2012

Św. Tomasz z Akwinu


"Jednorodzony Syn Boży, chcąc nam dać udział w swoim bóstwie, przyjął naszą naturę, aby stawszy się człowiekiem, ludzi uczynić bogami. Wszystko, co od nas przyjął, w całości przeznaczył dla naszego zbawienia. Ciało swe ofiarował Bogu Ojcu jako przebłaganie za nas. Krew swoją wylał dla naszego odkupienia i obmycia, abyśmy wykupieni z nieszczęśliwej niewoli, dostąpili oczyszczenia ze wszystkich grzechów".


Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: