niedziela, 13 listopada 2011

Św. Jan Maria Vianney

"Trzeba już teraz zdobyć sobie tam (w niebie) przyjaciół, by spotkać się z nimi po śmierci; a nie będziemy się lękać, że nie znamy tam nikogo".

Tekst opublikowany w Katolickim Dwumiesięczniku Ewangelizacyjnym "Miłujcie się", nr 4-2011, str. 7.

Fotografia pochodzi ze strony: