czwartek, 16 czerwca 2011

Bł. Jan Paweł II

Święta Kinga uczy, że zarówno małżeństwo, jak i dziewictwo przeżywane w jedności z Chrystusem może stać się drogą świętości. Ona staje dziś na straży tych wartości. Przypomina, że w żadnych okolicznościach wartość małżeństwa, tego nierozerwalnego związku miłości dwojga osób, nie może być podawana w wątpliwość. Jakiekolwiek rodziłyby się trudności, nie można rezygnować z obrony tej pierwotnej miłości, która zjednoczyła dwoje ludzi i której Bóg nieustannie błogosławi. Małżeństwo jest drogą świętości, nawet wtedy, gdy staje się drogą krzyżową.

Homilia Jana Pawła II odczytana przez Kard. Franciszka Macharskiego podczas Mszy św. kanonizacyjnej, Stary Sącz, 16 czerwca 1999

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: