środa, 8 czerwca 2011

Litania do świętej Jadwigi Królowej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Matko Bolesna, módl się za nami

Święty Józefie,
Święty Janie,
Święty Pawle,
Święty Marku,
Święty Augustynie,
Święty Wacławie,
Święty Stanisławie,

Święta Jadwigo Królowo, módl się za nami

Pani Wawelska i nasza,
Uległa Bogu we wszystkim,
Wpatrzona w Ukrzyżowanego,
Przez wiarę widzą,
Gorliwa krzewicielko wiary i mądrości,
Władczyni łącząca ziemskie królowanie z Królestwem Chrystusa,
Apostole prawdy i dobra,
Jednocząca narody we wspólnym szukaniu Boga,
Wzorze świeckiej świętości,
Szafarko pokoju,
Pani piękna i miłosierna,
Ratująca z biedy duchowej,
Mario i Marto w jednej osobie,
W cichości znosząca upokorzenia i potwarze,
Matko, kształtująca swoje oddanie w krzyżu,
Orędowniczko matek i wzorze oczekujących potomstwa,
Strażniczko chrześcijańskiej kultury i obyczajów,
Wierna Służebniczko Obecnego Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

P. Módl się za nami święta Jadwigo Królowo.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Boże, życie wiernych i chwało pokornych, Ty uczyniłeś świętą Jadwigę Królową gorliwą krzewicielką wiary i miłości, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy się stali apostołami prawdy i dobra. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.


Tekst pochodzi ze strony:
http://www.jadwizanki.pl/jadwiga_modlitwy.php

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.nasza-arka.pl/2007/rozdzial.php?numer=6&rozdzial=3