czwartek, 4 września 2014

Św. Alfons Liguori


"Ktoś powie, że nie przyjmuje Komunii świętej ponieważ jestem oziębły w miłości. A dlaczego chcesz oddalić się od ognia, skoro jesteś oziębły. Im bardziej ktoś jest chory, tym bardziej potrzebuje lekarza".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: