poniedziałek, 28 czerwca 2010

Jan Paweł II

«Człowiek (jest) jedynym na świecie stworzeniem, którego Bóg (stwarzając) chciał dla niego samego». A równocześnie ten człowiek – obraz Boga i Jego podobieństwo – nie urzeczywistni siebie «inaczej jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego» (Gaudium et Spes, 24). A więc – nie egoizm, nie szybki sukces ekonomiczny (za każdą cenę), nie praktyczny materializm (można by tę listę pomnożyć). Ale gotowość dawania siebie, postęp moralny, odpowiedzialność. Jednym słowem: przykazanie miłości”

(Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy Św. beatyfikacyjnej o. Rafała Chylińskiego, 9 czerwca 1991).