sobota, 5 czerwca 2010

Akt oddania się w opiekę Matce Bożej Pocieszenia

Najlepsza Matko Pocieszenia, która od tylu lat ocierasz łzy, leczysz choroby duszy i ciała, wskazujesz drogę zbawienia zagubionym, przyjmij moją miłość i oddanie. Przez Twoje Serce Niepokalane oddaję Jezusowi całe moje życie. Prowadź mnie drogą zjednoczenia z Bogiem i pomagaj mi wzrastać w żywej wierze i miłości.

Tobie, Matko, polecam cały Kościół, Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i osoby poświęcone Bogu. Bądź Pocieszeniem strapionych i cierpiących duchowo i fizycznie. Umacniaj żywą wiarę naszej młodzieży i ratuj ją przed niebezpieczeństwem moralnego zniewolenia. Otocz płaszczem swej opieki nasze rodziny, aby silne Bogiem umiały dawać świadectwo życia chrześcijańskiego. Nam wszystkim wyjednaj ducha modlitwy i ofiary, abyśmy mogli cieszyć się kiedyś oglądaniem Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Amen.

Tekst pochodzi ze strony:
http://voxdomini.com.pl/vox_nr/vox64.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://voxdomini.com.pl/vox_nr/vox64.html