czwartek, 16 sierpnia 2012

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

"Podstawowym warunkiem wyzwolenia człowieka ku zdobywaniu prawdy i życia prawdą jest zdobycie cnoty męstwa. Oznaką chrześcijańskiego męstwa jest walka o prawdę. Cnota męstwa jest przezwyciężeniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu.

Bo bać się w życiu trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju".

 
Tekst pochodzi ze strony:
http://popieluszko.niedziela.pl/artykul.php?doc=homilie&id=1260793004

Fotografia pochodzi ze strony: