poniedziałek, 10 lutego 2014

Św. Gianna Beretta Molla

"Pracować, poświęcać się... wyłącznie dla chwały Bożej. Zasiewać, rzucać nasze małe ziarno niezmordowanie, a jeśli mimo naszej najlepszej pracy doznamy porażki, przyjmijmy ją wielkodusznie: porażka dobrze przyjęta przez apostoła, który wykorzystał wszystkie środki, aby osiągnąć sukces, bardziej przyczynia się do zbawienia niż tryumf... Pracujmy, wymagajmy, aby zobaczyć szybko owoce naszej pracy. Tym co się liczy jest: pracować a nie spać. Zbawiać świat nie było nigdy dziełem łatwym: ani dla Syna Bożego, ani dla apostołów".