poniedziałek, 25 października 2010

Sł. Boża Siostra Dulcissima

"Wszystko, co mi Bóg ześle, chętnie i z gotowością przyjąć. Obowiązki stanu na miarę swoich sił dobrze wypełnić. Życie wspólnotowe jest również pokutą. Niechęć i nieprzychylność przezwyciężać. Praktykować małe umartwienia. Czego uczę się od Jezusa? Miłości, łagodności, dobroci, krótko: wszystkiego, czego potrzebuję. O Boże, jak wielkim jesteś! Jak mała jestem ja!". 

Tekst pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/dulcissima/swiety.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/dulcissima/kula.htm