poniedziałek, 4 października 2010

Św. Franciszek z Asyżu

"Potępieni są ci wszyscy, którzy widzą sakrament Ciała Chrystusowego, dokonywany słowami Pana na ołtarzu przez ręce kapłana pod postaciami chleba i wina, ale nie dostrzegają i nie wierzą według ducha i bóstwa, że jest to prawdziwie Najświętsze Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa".

/Pierwsza Reguła 23, 1-4/

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.ofmconv.pl/Franciszek/0.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.ofmconv.pl/Franciszek/0.html