środa, 27 października 2010

Św. Gianna Beretta Molla

"Jesteś naprawdę najdroższym i najczulszym mężusiem, świętym tatusiem, nie złotym, lecz brylantowym, największym i najcenniejszym, jaki jest na tej ziemi".
(Z listu św. Gianny Beretty Molli do męża, 1959 r.)