czwartek, 11 lutego 2010

Słowa Matki Bożej w Lourdes


"Nie obiecuję Ci szczęścia na tym świecie, lecz w innym."

"Pokuta".

"Módlcie się do Boga o nawrócenie grzesznikow".

"Jestem Niepokalane Poczecie".


Tekst pochodzi ze strony:http://www.dziecimaryi.katolicki.eu/glowna.php?id=lourdes
Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.dziecimaryi.katolicki.eu/glowna.php?id=lourdes