poniedziałek, 26 września 2011

Św. Bernard

"Sumienie dręczy wprawdzie, ale nie zadręczy, bo wspomnę na rany Zbawiciela. Kiedy odczuwam u siebie niedostatek, ufnie czerpię z serca Pana, gdyż bogate jest w miłosierdzie przelewające się przez otwarte rany".

Tekst pochodzi ze strony:

Fotografia pochodzi ze strony: