sobota, 24 listopada 2012

Słowa z Czyśćca skierowane do Sł. Bożej Wandy Malczewskiej

"My sami nic dla siebie zrobić nie możemy, ale wy możecie zrobić dużo, ofiarujcie za nas udział we Mszy Świętej, a także odpusty, przekazujcie jałmużnę, ale najskuteczniejszą pomoc nam dacie, gdy zamówicie odprawienie Mszy Św. za nas. Krew Pana Jezusa we Mszy Św. przez kapłana ofiarowana zgasi płomienie czyśćcowe...".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.pielgrzymki.org.pl/akw71Skora.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.zrodlo.krakow.pl/rocznik-2011/numer-38-2011/ze-swietymi-za-pan-brat/