piątek, 2 listopada 2012

Św. O. Pio

"Synu, lepsze całe życie w największych kaźniach niż jeden dzień w czyśćcu".

Tekst opublikowany w Katolickim Dwumiesięczniku Ewangelizacyjnym "Miłujcie się!", w numerze 4-2012, str. 43.