piątek, 27 kwietnia 2012

Św. Alfons Liguori

"Módlcie się! Nie zaniedbujcie modlitwy. Kiedy będziecie się modlić, pewne jest wasze zbawienie! Gdy porzucicie modlitwę, pewne jest wasze zatracenie. Tak powinni głosić wszyscy, gdyż żadna katolicka nauka nie wątpi w to, że kto modli się, otrzyma niezbędne łaski i zostanie zbawiony. Mało jest jednak tych, którzy to praktykują dlatego też tak mało się zbawia!"

Tekst opublikowany w Katolickim Dwumiesięczniku Ewangelizacyjnym "Miłujcie się!", w numerze 2-2012, str. 47.

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.skarbykosciola.pl/xviii-wiek/alfons-maria-liguori-kiedy-jezus-przychodzi-do-duszy-ze-swieta-komunia-wnosi-w-nia-wszelkie-dobro-wszelka-laske/