wtorek, 24 kwietnia 2012

Św. Ludwik Grignion de Montfort

"Módl się z wielką ufnością, ufnością opartą na dobroci i nieskończonej hojności Boga oraz obietnicach Jezusa Chrystusa. Bóg jest źródłem wody żywej i nieustannie wlewa ją do serc tych, którzy się modlą".

Tekst opublikowany w Katolickim Dwumiesięczniku Ewangelizacyjnym "Miłujcie się!", w numerze 2-2012, str. 47.Fotografia pochodzi ze strony:
http://angouleme.catholique.fr/Montfort.htm