piątek, 20 kwietnia 2012

Św. Teresa z Avila

"Przy wsparciu łaski Bożej możliwym jest, aby jeszcze na tym wygnaniu dusza miłowała Boga miłością podobną tej, jaką święci miłują w niebie".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THO/krawiec.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://www.marypages.com/TeresaofAvilaPolish.htm