środa, 4 kwietnia 2012

Bl. Jan Paweł II

"Nie dziwcie się, gdy na swej drodze napotkacie krzyż. Czyż Jezus nie powiedział swoim uczniom, że ziarno pszenicy musi paść w ziemię i obumrzeć, aby mogło przynieść obfity plon (por. J 12, 23-26)? Dał tym samym do zrozumienia, że Jego życie, złożone w darze aż po śmierć, wyda owoc. Jak wiecie, po zmartwychwstaniu Chrystusa śmierć już nigdy nie będzie miała ostatniego słowa. Miłość jest silniejsza od śmierci. Jezus zgodził się umrzeć na krzyżu, czyniąc go źródłem życia i znakiem miłości, nie przez słabość czy upodobanie do cierpienia. Uczynił to, aby nas zbawić i już teraz dać nam udział w swym Boskim życiu".

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/sdm_22022004.html

Fotografia pochodzi ze strony:
http://ksiazkikatolickie.net/2010/03/santo-subito-tajemnice-swietosci-jana-pawla-ii/