niedziela, 15 kwietnia 2012

Święto Miłosierdzia Bożego

Słowa Pana Jezusa:

"Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników.
(Dzienniczek św. Siostry Faustyny, 699).

Dusze giną mimo mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to Jest święto Miłosierdzia mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na wieki (Dzienniczek św. Siostry Faustyny, 965).

Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dzienniczek św. Siostry Faustyny, 300).

W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; (...) niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dzienniczek św. Siostry Faustyny, 699).

Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia dopóki nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia mojego, i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim (Dzienniczek św. Siostry Faustyny, 570)".


Tekst pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/swieto_milosierdzia/index2.htm

Fotografia pochodzi ze strony:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/swieto_milosierdzia/index.html